01.12.2017 Saat 16.00 Meclis Toplantısı Duyurusu

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ   L   A   N

 

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisi aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 01.12.2017 tarihinde Cuma günü saat 16.00’da toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                   

GÜNDEM MADDELERİ:

 1- Yoklama

 2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

 3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

 4- Ödenek Aktarması Konusunun Görüşülmesi.

 5- Pazar Yerleri Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

 6- Mehmet Ünal ÇEKOK  tarafından yapılan Araç Bağışı (Hibe) Konusunun Görüşülmesi.

 7- Mustafa SARIKÖSE tarafından yapılan Araç Bağışı (Hibe) Konusunun Görüşülmesi.

 8- Kadro İptal-İhdas Konusunun Görüşülmesi. 

 9- Fatma Uysal, Abdullah YAŞAR ve Adile SARIBACAK’ın İmar Plan  Değişikliği Talebi Konusunun

     Görüşülmesi.

10-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım