01/02/2017 tarihinde Çarşamba günü yapılacak olan meclis toplantısı ilanı

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ   L   A   N

 

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisi aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 01/02/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’da toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim.

 

 

 

                                                                         

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Yoklama

2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3- İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi, Tapuda 1556 Parselde Kayıtlı 6710,53 m² lik 2B Kapsamında Bulunan

    Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

4- İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 1 Parselde Kayıtlı 3947,81 m² lik 2B Kapsamında 

    Bulunan  Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

5- İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 2Parselde Kayıtlı 1635,45 m² lik 2B Kapsamında

    Bulunan Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

6- İlçemiz Kumkuyu-Tırtar Mahallesi 2 Pafta 1464 Parselde Kayıtlı 612 m² lik Taşınmazın Devri

    Konusunun Görüşülmesi.

7- İlçemiz Hüsametli Mahallesi 106 Ada 1 Parselde Bulunan 83,54 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmaz ile 

    Elvanlı Mahallesi 102 Ada 18 Parselde Bulunan 610 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Satışı Konusunun 

    Görüşülmesi.

8- Bir Adet Greyder Alımı için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

9- Belediyemiz Taşınmazlarının Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması

    Konusunun Görüşülmesi.

10-Belediyemiz Tarafından Tahsil Edilen Gelirlerin Yatırıldığı Banka Hesaplarına Kamu Yararı Kararı

     Alınması Konusunun Görüşülmesi.

11-Belediyemize ait Tüm İş Makinaları ve Taşıtların Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı

     Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

12-2017 Yılı Pazar Yeri ile İlan ve Reklam Vergisi Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

13-Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

14-Kredi Kullanımı Konusunun Görüşülmesi.

15-Belediyeye ait Tam ve Hisseli Parsellerin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

16-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım