01/03/2017 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01/03/2017 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Yoklama

2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4- Araç Park Yerlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

5- Mülkiyetleri Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Hissedar Olduğumuz Taşınmazların 

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Adına Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

6- İlçemiz Merkez Mahallesi, Türbe Caddesi Üzerinde Bulunan Tapuda 27 Ada 26 Parselde Kayıtlı İmar 

    Planında Park Alanı Olarak Ayrılmış Olan Alanın Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu için 20 m² lik Kısmının

    Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

7- İlçemiz Karaahmetli Mahallesi 032d23c2 Pafta 103 Ada 374 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Güneş

    Enerji Santrali Tesisi için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

8- Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım

    Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

9- İlçemiz Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1005 Sokak Üzerinde Mevcut İmar Planındaki

    Park Alanına “Bahadırhan OKÇU Parkı” İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

10-2017 Yılı İşgal Harcı Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

11-Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

12-Temenniler ve Öneriler.

 

Sosyal Medya Paylaşım