01/03/2019 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01/03/2019 CUMA GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1- Yoklama

 2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

 3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

 4- İlçemiz Ayaş Mahallesi, 453 Parselde Kayıtlı Taşınmaz ile İlgili Mahkeme Kararının Görüşülmesi.

 5- İlçemiz Koyuncu Mahallesi 884 Ada 2 Parselde Kayıtlı 218,00 m² Yüzölçümlü Trafo Arsasının 

     Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne (TEDAŞ) Devredilmesi 

     Konusunun Görüşülmesi.

 6- Belediyemize ait 33 VRF 19 Plaklı Aracın Trafik Kazası Sonucunda Pert Olmasından Dolayı,

     Trafikten Çekmeye, Hurdaya Ayırmaya, Trafikten ve Vergi Kaydından Düşürmeye ve Satış 

     İşlemlerini Yapmaya Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.           

7- Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım