01/08/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/08/2017

149

İlçemiz Aydınlar Mahallesi, 132 Ada 31 Parselde Kayıtlı Taşınmazda Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı  477,56 m² Tarla Niteliğindeki Taşınmazın Belediyemiz Adına Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;

Komisyonlarımızca konunun incelenmesi neticesinde; Aydınlar Mahallesi, 132 ada,  31 parselde kayıtlı taşınmazda Maliye Hazinesi adına kayıtlı 477,56 m² tarla niteliğindeki taşınmazın Belediyemiz adına satın alınması oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar

01/08/2017

150

İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 195 Ada 79 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 23651 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  İlçemiz, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 195 ada, 79 no.lu parselde kayıtlı 7.616,64 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

151

Kayıkçıoğlu Elektrik İnş. Oto. Day. Tük. Mal.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’nin İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 13666,7 plan işlem numaralı imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde; Tömük Mahallesinde 170 ada, 4 parselin kuzeyinde bulunan park alanına işaretlenmiş olan trafonun doğu yönünde 203 sokak cephesine taşınılmasına ait plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

152

 Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve  Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde; Tömük Mahallesinde 032C13B1A imar paftasında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1) işaretlenmesine ait 3507,11 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Ayaş Mahallesinde 032A04B1D  imar paftasında yer alan muhtelif alana trafo alanı (TR1) işaretlenmesi ait 7117,5 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Çeşmeli Mahallesinde 032C09A3D imar paftasında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1) işaretlenmesine ait 11135,5 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Erdemli Akdeniz Mahallesinde 032C12D4A-4D imar paftalarında yer alan muhtelif alanlara trafo alanı (TR1-TR2-TR3) işaretlenmesine ait 7116,5 plan işlem numaralı plan değişiklik tekliflerinden özel mülkiyete işaretlenmiş olan trafo taleplerinin reddine; kamusal alana ve mülkiyeti hazineye ait alanlara işaretlenmiş olan trafo teklifleri ise komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

153

İlçemizde Yaşayan ve 2017 Yılı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ile Üniversiteye Giriş (LYS) Sınavlarında Başarılı Olan Öğrencilere Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Sınav tarihi itibariyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve 2017 yılı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) ile Üniversite (LYS) sınavlarında Türkiye genelinde başarılı olan öğrencilere (ek puan hariç) ilk;

1-100              arası dizüstü bilgisayar ile tüm altın,

101-500          arası dizüstü bilgisayar ile yarım altın,

501-1000        arası dizüstü bilgisayar ile çeyrek altın,

1001-3000      arası tüm altın,

3001-5000      arası yarım altın ödül verilmesi, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;  Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

154

Altınata Gayrimenkul Dnş.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

             İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

             Komisyonumuzca söz konusu 4554,11 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  Alata Mahallesi, 371 ada,        15, 16 ve 17, 18, 19, 20 ve 21 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapılaşma yüksekliği Yençok=11 kat olacak şekilde plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

155

           Ali ÇENGEL, Zeynep YILMAZ, Fikriye YILMAZ ve Songül ÖZDEMİR’in İmar Plan Değişikliği Talebi  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; imar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda, Alata Mahallesi, 32M1C pafta, 266 ada, 1 no.lu parselde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile 266 ada, 1 parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

   

         Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

156

Ali ÇENGEL, İbrahim ÇENGEL, Necati ÇENGEL, Hatice ÇENGEL, Şahsimet ÇETİN, Hamiyet EKİZ, Cahit ÇENGEL, Rüştü ÇENGEL’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İmar plan değişiklik teklifi ile Alata Mahallesi, 287 Ada, 8 parselde inşaat yoğunluğunun E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yüksekliğinin Yençok:30.50 (max:10 kat) olması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

157

Ergun CANITEZ’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İmar plan değişiklik teklifi ile Koyuncu Mahallesi, 532 ada,1-2-3-4-5-6 ve 7 parsellerde inşaat yoğunluğunun E=3.40; 10 ve 16 parsellerde E=1.75; 14 ve 15 parsellerde E=2.10 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

158

İlçemiz Merkez Mahallesi 164 Ada 108 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Belediyemiz Adına Tescil Edilecek Ofis ve İşyerlerinin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mülkiyeti Belediyemize ait Tapuda İlçemiz Merkez Mahallesi 164 ada 108 parselde kayıtlı 577,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine 07.04.2017 tarih ve 143 sayılı Yapı Ruhsatına istinaden kat irtifakı kurularak,  Belediyemiz adına tescil edilecek ofis ve işyerlerinin satışının yapılmasının ve satışın yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Mülkiyeti Belediyemize ait Tapuda İlçemiz Merkez Mahallesi 164 ada 108 parselde kayıtlı 577,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine 07.04.2017 tarih ve 143 sayılı Yapı Ruhsatına istinaden kat irtifakı kurularak, Belediyemiz adına tescil edilecek ofis ve işyerlerinin satışının yapılmasına ve satışın yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, Abdullah YAŞAR, Adnan DÖLEK, Ömer KILIÇ, Yakup YILMAZ, Ahmet KURT, Mehmet GÖK, Ali SERİN, Mehri BİLGEN ve Celili İbrahim ERSİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

01/08/2017

159

Duriye TANRIKULU’ nun İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İmar plan değişiklik teklifi ile Alata Mahallesi, 335 ada da emsal uygulamasına geçilmesi E=1.70 önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.        

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/08/2017

160

Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının Kararı ile Erdemli Belediyesine Tescil Edilen Taşınmazların Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ; Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı’nın 14/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile Erdemli Belediyesine tescil edilen ve aşağıda listede belirtilen;

S.No:

Mahalle/Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hisse

Cinsi

Cinsi

1

Ayaş

103

3

558.00

Tam

Arsa

Arsa

2

Ayaş

540

6

1246.00

Tam

Arsa

Arsa

3

Çeşmeli

16

30

234.50

Tam

Arsa

Arsa

4

İlemin

243

54

500.17

125.04

Arsa

Arsa

5

İlemin

243

55

651.51

162.87

Kargir Ev+Arsa

Kargir Ev ve Arsa

6

Kargıpınarı

118

8

1000.00

454.00

Arsa

Arsa

7

Kocahasanlı

13

7

952.00

317.00

Arsa

Arsa

8

Kocahasanlı

46

11

16.00

Tam

Arsa

Arsa

9

Lemas

261

1

70.04

Tam

Arsa

Arsa

10

Lemas

274

5

227.78

Tam

Arsa

Arsa

11

Lemas

279

8

94.66

Tam

Arsa

Arsa

12

Lemas

279

9

238.20

Tam

Arsa

Arsa

13

Lemas

279

24

230.57

Tam

Arsa

Arsa

14

Yağda

101

1336

186.03

Tam

Tarla

Tarla

15

Sorgun

101

1764

1.999.97

Tam

Tarla

Tarla

 

taşınmazların satışının yapılması ve satışın yapılması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi konusunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım