01/09/2016 TARİHİNDE EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI DUYRUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ   L   A   N

 

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisi aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 01/09/2016 tarihinde Perşembe günü saat 16.00’da toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                         Mükerrem TOLLU

                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Yoklama

2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3-İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4- Araç Hibesi Konusunun Görüşülmesi.

5- Araç Alımı İçin Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

6- Lemas (Limonlu) Mahallesi 2B Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

7- Çiriş Mahallesi 2B Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

8-İlçemiz Sınırları İçerisindeki Belediyemize ait Taşınmazların 10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi  

   Konusunun Görüşülmesi.

9-İlçemiz Alata Mahallesi Tapuda 660 Ada 16 Parselde Bulunan Belediyemize ait 171,99 m² lik  Hissenin 

   Satışı Konusunun Görüşülmesi.

10-İlçemiz Ayaş Mahallesi Yemişkumu Mevkii 14 Pafta 741, 850, 743, 819 ve 788 Parsellerde İmar Plan

     Değişiklik Talebi Konusunun Yeniden Görüşülmesi.

11-Altınata Gayrimenkul Dnş.İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun

     Görüşülmesi.

12-İlçemiz Koyuncu Mahallesi 362 Ada 3 Parsel No.lu Taşınmazda Kayıtlı Belediye Hissesinin Satışı 

     Konusunun Görüşülmesi.

 

13-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ   L   A   N

 

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisi aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 01/08/2016 tarihinde Pazartesi günü saat 16.00’da toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                         Mükerrem TOLLU

 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Yoklama

2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3-İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4- Ayşe BALCI Vekili Mustafa MAVİ’nin Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

5- Döne KOÇAK, Fatma BULUT ve His.Vek.Muammer Erkan ERATALAY’ın Plan Değişiklik Talebi

    Konusunun Görüşülmesi.

6- DBS Kredisi Konusunun Görüşülmesi.

7- Belediyemizde Emekliliği Gelen İşçi Personellerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi için Kredi Talebi 

    Konusunun Görüşülmesi.

8- İlçemiz Sınırları İçerisinde Yaşayan ve 2016 Yılı Üniversite (LYS) Sınavlarında Türkiye Genelinde İlk 

    10.000 (on bin) İçerisine Girerek Başarılı Olan Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapılması Konusunun 

    Görüşülmesi.

9-Belediyemiz Adına Kayıtlı Olan 9 (Dokuz) Adet Taşınmazın Mezarlık Olarak Kullanılmak Üzere Mersin 

   Büyükşehir Belediyesi Adına  Devrinin Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

10-İlçemiz Kızkalesi Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No:7 de Yaptırılan Çok Amaçlı Sosyal Tesislere “Hacı 

     Bektaşi Veli Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri” İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

11-Temenniler ve Öneriler.

 
Sosyal Medya Paylaşım