02/01/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 02/01/2017 PAZARTESİ  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Yoklama

2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4- 2017 Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

5- 2017 Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

6- 2017 Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

7- Zabıta Müdürlüğü Personeline 2017 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Konusunun 

    Görüşülmesi.

8- İlçemiz Sınırları İçerisinde İçkili Yer Bölgesinin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

9- Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

10-Kadro İptal - İhdas Konusunun Görüşülmesi.

11-Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

12-İlçemiz Sınırları İçerisindeki Belediyemize ait Taşınmazların 10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi 

     Konusunun Görüşülmesi.

13-Durmuş TANER ve Fahri TANER’in  İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

14-Ali VAR ve Hissedarlarının İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

15-İlçemiz Kargıcak Mahallesinde Şehit Polis Ömer GÜRSOY isminin Uygun Bir Yere Verilmesi 

     Konusunun Görüşülmesi.

16-İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 1.Grup Mahallelerdeki Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi için 

     30.000 ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt ve 100.000 m² sathi Kaplama Asfalt Yapımında Kullanılmak 

     üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

17-İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan 2.Grup Mahallelerdeki Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi için 

     30.000 ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt ve 100.000 m² sathi Kaplama Asfalt Yapımında Kullanılmak 

     üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

18-İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi için Kilit Parke Taşı ile Yol 

     Yapımı ve Karo Taşı ile Kaldırım Yapım İşinde Kullanılmak üzere Kredi Talebi Konusunun

     Görüşülmesi. 

19-İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yolların Tanzimi Yapım İşi Kapsamında 40.000 Ton

     Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapımında Kullanılmak üzere Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

20-2017 Yılı İçerisinde Alınacak İnşaat Ruhsat Harçları Konusunun Görüşülmesi.

21-Temenniler ve Öneriler.

Sosyal Medya Paylaşım