02/01/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 02/01/2019  ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1- Yoklama

 2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

 3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

 4- 2019 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 5- 2019 Mali Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 6- 2019 Mali Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 7- 2019 Mali Yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 8- Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

 9- Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

10-Toplu Sözleşme Yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

11-İlçemiz Akdeniz Mahallesindeki 1010 Sokak veya Merkez Mahallesindeki İshak Efendi Sokağın 

     İsminin “Mustafa ÇELİKEL Sokak” olarak Değiştirilmesi Konusunun Görüşülmesi.

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi Konusunun  Görüşülmesi.

13-İlçemiz Aslanlı Mahallesi 101 Ada 1147 Parsel, Çamlı Mahallesi 114 Ada 17 Parsel, Elvanlı

     Mahallesi 140 Ada 4 Parsel, Kızılen Mahallesi 120 Ada 50 Parsel, Koyuncu Mahallesi 80 Ada 27

     Parsel, Kuşluca Mahallesi 105 Ada 159-185 Parsel, Sinap Mahallesi 110 Ada 360 Parsel, Tömük

     Mahallesi 21 Ada 11 Parsel ve Türbe Mahallesi 118 Ada 2 Parsel Nolu Taşınmazların Mersin Su ve

     Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Devir Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

14-Toroslar Dağıtım A.Ş.nin  İmar Plan Değişikliği Teklifi Konusunun Görüşülmesi.

15-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım