03/04/2017 PAZARTESİ GÜNÜ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 03/04/2017 PAZARTESİ  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

Ad

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Yoklama

2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3- Encümen Üyesi Seçiminin Yapılması.

4- İhtisas Komisyonlarının Kurulması, Üye Sayısı ve Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi Konusunun 

    Görüşülmesi.

5-Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

7-Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik,  Spor ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

8-Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

9-Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

10-Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Üyeleri Seçimin Yapılması.

11-Belediyemizin 01/01/2016 – 31/12/2016 dönemini kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

12-Belediyemizin 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile Bunlara İlişkin Hesap, Kayıt ve İşlemlerini İçeren 

     Denetim Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması.

13- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

14- Ofis Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

15- Araç Park Yasağı Yerlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

16- İlçemiz Kayacı Mahallesi 032d09d2 Pafta 101 Ada 174 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine 

      Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

      Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

17-İlçemizde Doğalgazın Yaygınlaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

18-Turhan BİLGİN, Ayşe Sibel Bilgin KASAPOĞLU, Ruhan BİLGİN, Seval KESER ve İlhan

     BİLGİN’in  İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

19-İlçemiz Sarıkaya ve Aydınlar Mahallelerinde Yapılacak Olan 2/B Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi

     Konusunun Görüşülmesi.

20-İlçemiz Merkez, Ayaş, Kargıpınarı ve Arpaçbahşiş Mahallelerinde Sosyal Tesis Yapımı için Kredi 

     Talebi Konusunun Görüşülmesi.

21-İlçemiz Alata Mahallesi Agua Park Yapımı, Tömük Mahallesi Sosyal Tesis Yapımı ve Alata

     Mahallesi Kreş Yapımı için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

22-Temenniler ve Öneriler.

 

Sosyal Medya Paylaşım