03/10/2016 TARİHLİ 1. MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                             03/10/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 MECLİS BAŞKANI     : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

   Mehmet TOPKARA

Ali VAR

Şaban DÖLEK

 

Serdar ARSLAN

Mustafa AKIN

Alim SEVİNDİK

Adem GÜRSOY

Abdullah YAŞAR

Ahmet KURT

Ömer KILIÇ

 

 

  Özgür ŞAHİN

  Ali TOPUZ

  Cengiz Topel YILDIZ

  Ahmet ARI

  Hüseyin TANER

  Yakup YILMAZ

  Mehri BİLGEN

 

Veli ŞAHMAN

Mehmet GÜLDALI

Ahmet GÜBÜR

İbrahim TEPE

Yemliha GÜNAYDIN

Adnan DÖLEK

Alpay OKTAY

Şevki ŞEVK

Harun SARI

Ali YÖN

Celil İbrahim ERSİN

Mustafa KARAGÖZ

Mehmet GÖK

Ali SERİN

 

 

 

 

 

 

  KATILMAYANLAR  : Mustafa AKIN – Cengiz Topel YILDIZ – Celil İbrahim ERSİN – Hüseyin 

                                        TANER- Mustafa KARAGÖZ

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

03/10/2016

 

176

 

Lemas (Limonlu) Mahallesi 2B Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Lemas (Limonlu) Mahallesi 2B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

GSM

 

Kemal

ERDOĞAN

15521044518

1930

0537 683 13 45

Osman

SAĞIR

24425031180

1951

0538 266 06 56

Mevlüt

AKÇA

46384298688

1953

0536 681 48 59

Durmuş

COŞKUN

48550226754

1941

0539 657 86 48

Mevlüt

YAKAR

17830244740

1945

0542 620 49 78

Hasan

KILIÇ

19283202186

1932

         -

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

 

177

         

          Çiriş Mahallesi 2B Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Çiriş Mahallesi 2B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

 

 

 

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

GSM

 

ASİLLER

Muhammet

ŞAHİN

21344133360

1953

05362321037

Ahmet

ŞAHİN

21716120998

1963

05377493765

Muhammet

YILMAZ

22217104234

1968

05362006186

Mehmet

ŞİMŞEK

20966145980

1962

05354007611

Hıdır

GÜRGAH

54457029466

1974

05366005152

Mustafa

TEKER

22316100960

1971

05353442612

YEDEKLER

Mustafa

GÜRGAH

20465162624

    1965

 05327324744

Mevlüt

ÖZTAŞ

20591158416

1963

 05374994715

           

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

178

           İlçemiz Alata Mahallesi Tapuda 660 Ada 16 Parselde Bulunan Belediyemize ait 171,99 m² lik  Hissenin  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;

            Alata Mahallesi 660 ada, 16 parselde bulunan Belediyemize ait 171,99 m²’lik hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı konusu komisyonumuzca daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Konunun daha detaylı incelenmek üzere tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havalesine,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

179

           İlçemiz Ayaş Mahallesi Yemişkumu Mevkii 14 Pafta 741, 850, 743, 819 ve 788 Parsellerde İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Ayaş Mahallesi, 741, 850, 743, 819 ve 788 parsellerde emsal uygulamasına E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) geçilmesine ait plan değişiklik talebi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın red yönündeki oylarına karşılık komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.      

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Abdullah YAŞAR, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

03/10/2016

180

           Altınata Gayrimenkul Dnş.İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; 

             Alata Mahallesi, 371 ada, 15, 16 ve 17 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) teklifi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın red yönündeki oylarına karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.   

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Abdullah YAŞAR, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

03/10/2016

181

           İlçemiz Koyuncu Mahallesi 362 Ada 3 Parsel No.lu Taşınmazda Kayıtlı Belediye Hissesinin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;

            Musa DEMİR ve Mustafa ATEŞ’in 23.09.2016 tarih ve E.13660 sayılı dilekçesinde de belirtilmiş olan muvafakatı da göz önünde bulundurularak söz konusu satış talebinin, komisyonumuzca daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi uygun görülmüştür. Denilmektedir.   

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Konunun daha detaylı incelenmek üzere tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havalesine,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

182

            İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi 137 Ada 5 Parseldeki Taşınmaz ile Tömük Mahallesi 15 Ada 72 Parseldeki Taşınmazın Takası Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;

            Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 5 parseldeki taşınmaz ile Tömük Mahallesi 15 ada 72 parseldeki taşınmazın SPK uzmanlarınca kıymet takdir raporunun hazırlanması sonrasında çıkacak olan sonuca göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) ve 18. maddesinin (e) bentlerine göre takas işleminin yapılması konusu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

183

            İlçemiz Tömük Mahallesi 7 Ada 30 Parselde Bulunan 684,06 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Tömük Mahallesi 7 ada 30 parselde bulunan 684,06 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

184

            İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi 2 Ada 315 Parselde Bulunan 1062,00 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Kargıpınarı Mahallesi 2 ada 315 parselde bulunan 1062,00 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

185

           İlçemiz Tömük Mahallesi 29 Ada 29 Parselde Bulunan 54,14 m² Tarla Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Tömük Mahallesi 29 ada 29 parselde bulunan 54,14 m² tarla niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

186

          Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan Taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait Olan  Taşınmazların Takası Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan İlçemiz, Kocahasanlı Mahallesi, 37 ada, 2 parsel no.lu 1.324,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, Kargıpınarı Mahallesi 285 ada         1 parsel no.lu 999,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve Limonlu Mahallesi 2041 parsel no.lu 2.253,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Merkez Mahallesi 129 ada 78 ve 124 parsel no.lu 16.526,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar, Alata Mahallesi 630 ada 1 parsel no.lu 4.681,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde kat irtifakı kurulmuş olan 31 (otuz bir) adet bağımsız bölümü Belediyemize ait Kocahasanlı Mahallesi 70 ada 7 parsel no.lu 5.200,20 m² yüzölçümlü taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) ve 18. Maddesinin (e) bentlerine göre takas işleminin yapılması ön görülmüştür.

Yukarıda belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait olan parseller ile Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan parsellerin m² birim fiyatlarının SPK uzmanlarınca belirlenerek kıymet takdir raporunun hazırlanması sonrasında aradaki fark bedelinin yatırılması koşulu ile takas işleminin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

187

            İlçemiz Koyuncu Mahallesi 38 Ada 20 ve 22 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 parsel üzerine Spor Tesis Alanı (Halı Saha) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13.q maddesinin (d) bendi gereğince, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

188

Fotoğraf Kulübü Kurulması  Konusunun Görüşülmesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce; İlçemizin her alanda gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Kentleşmenin sadece fiziki değil, görsel ve tanıtım anlamında sağlanması gerekir. Bu anlamda yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, ilçemizde yaşayan sanat sever insanları bir araya getirebilmek, sanat anlamında toplumumuza yön vermek ve ilçemizden yeni sanatçıların çıkması için uygun ortamı sağlamak, bununla birlikte ilçemizin gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamak üzere, belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı bir Fotoğraf Kulübü kurulması, bu çerçevede ilgili kulübün iş ve işleyişlerinin, çalışma usullerinin belirlendiği tüzüğün Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

189

Erdemli Belediyesi 2017 Mali Yılı Vergi - Harç ve Ücret Tarifelerinin Görüşülmesi

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( f ) fıkrası gereğince, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2017 Mali Yılı Vergi – Harç ve Ücret Tarifelerinin, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.     

 

03/10/2016

190

Yeni Kurulan Müdürlüklerin 2017-2018 Stratejik Planlarının Görüşülmesi

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemizin, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne ait 2017 – 2018 Stratejik Planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

191

2017 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz hizmet birimlerine ait 2017 Mali Yılı Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

192

2017 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

193

            İlçemiz Kumkuyu Mahallesi (Tapuda Tırtar Mahallesi) 172 Ada 1 – 2 – 3 Parsellerde Kayıtlı Taşınmazda İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Belediye Meclis Başkanlığına sunulan ve gündeme alınması mevcudun oybirliği ile kabul edilen, imar plan değişikliğine konu taşınmaz, tapuda Tırtar Mahallesi, 032D25A3D pafta, 172 ada, 1-2- ve 3 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Mülga Kumkuyu Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu E=1,20, yapılaşma yüksekliği Hmax=15.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 172 ada  da site türü yapı yapmaya izin verecek şekilde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) yapı yoğunluğu arttırılmadan YEnçok=36.50 (12 Kat) önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/10/2016

194

            İlçemiz Kızkalesi Mahallesi 109 Ada 14 – 25 Parsellerde Kayıtlı Taşınmazda İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Belediye Meclis Başkanlığına sunulan ve gündeme alınması mevcudun oybirliği ile kabul edilen, İmar plan değişikliğine konu taşınmaz, tapuda Kızkalesi Mahallesi, 109 ada, 14 ve 25 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Bahse konu 109 ada 14 ve 25 parsel no.lu taşınmazlar mevcut imar planında “Turizm 2. Konut Alanı” olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu E=1.50, yapılaşma yüksekliği Hmax=7 kat olarak belirtilmiştir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 109 ada  da emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) Hmax=Zemin+10 kat olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

195

                       İlçemiz Esenpınar Mahallesi 111 Ada 18 No.lu Parselin Kamulaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz, Esenpınar Mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda halkın sosyal, kültürel ve teknik hizmetlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde görülmesi amacı ile Esenpınar-Merkez Mahallesi, 111 ada, 18 no.lu parsel ve üzerinde bulunan ağaç ve müştemilatların yerinde tespit edilerek, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerine göre, kamulaştırma yapılması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/10/2016

196

                      Ödenek Aktarması Konusunun Görüşülmesi.

           Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (b) bendine göre, “bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak” belediye meclisinin  görev ve yetkileri arasındadır’ ’denildiğinden, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesinde ödenek kifayetsizliği bulunan aşağıdaki   tablodaki harcama kalemlerine, İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  ödenek tertibinden, ödenek aktarılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.                                                

 

İNDİRİLEN ÖDENEK

 

 

EKLENEN ÖDENEK

46.33.09.38 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

06.01.01.01 İskan İşleri ve Hizmetleri

06.04.02.05 Yol yapımı için arsa alım ve kamulaştırma giderleri                             

                                            300.000,00 TL

46-33-09-07 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER  MÜD.

 08.02.01.01 Kültür hizmetleri

03.01.09.01 Diğer mal ve malzeme alımları                    

                                               300.000.00 TL

 

 

TOPLAM====== 300.000,00 TL

 

TOPLAM======= 300.000.00 TL

 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince teklifin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım