03/12/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 03/12/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-  Yoklama

2-  Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3-  İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4-  İlçemiz Çeşmeli Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye ait 160 Ada 1 Parseldeki Taşınmazın  

     Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

5-  İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye ait “Mezarlık Yeri” Olarak

     Kullanılmak Üzere Erdemli Belediyesine Tahsisli Olan 557 Ada 168 Parselin Mersin Büyükşehir 

     Belediye Başkanlığı Adına Tahsisi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

6-  İlçemiz Sarıkaya Mahallesi 147 Ada 27 Parselin Önünde Bulunan İmar Yoluna İsim Verilmesi

     Konusunun Görüşülmesi.

7-  İlçemiz Tömük Mahallesi 42 Ada, 64 Parsel ile İlgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun 

     Görüşülmesi.

8-  Veli DEMİR’in İmar Planı Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

9-  “Geçmişin İzleri Dünden Bugüne Yörükler ve Yaşayışları” Adlı Yapılacak Resim, Kompozisyon ve

     Şiir Yarışmasında Dereceye Girecek Öğrencilere Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

10-Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Sokak, Cadde ve Parklara Gazi İsimlerinin Verilmesi

     Konusunun Görüşülmesi.

11-Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.

12-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım