05.09.2017 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ   L   A   N

 

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisi aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 05.09.2017 tarihinde Salı günü saat 16.00’da toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim.

 

 

                                                                                                              

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1- Yoklama

 2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

 3- Encümen Üyesi Seçiminin Yapılması.

 4- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

 5- İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 191 Ada 46 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine      

     Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama 

     İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

 6- İlçemiz Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi 194 Ada 4 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine        

     Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim (GES) Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama 

     İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

 7- İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi 1319 Parsel Numaralı 145,00 m² Yüzölçümünde Olan Taşınmazın

     Mobil  Sağlık Hizmetleri Kapsamında Geçici Olarak Sağlık Evi Binası Maksadıyla ilgili Aile 

     Hekimliği Biriminin Kullanımına Tahsis Edilmesi Konusunun Görüşülmesi. 

 8- Mülkiyeti Belediyemize ait Kösbucağı, Sinap, Elvanlı, Köserelli, Çamlı, Aslanlı, Kızılen, Güneyli, 

     Türbe, Tömük ve Kuşluca Mahallelerindeki Taşınmazlar İçerisinde Yer Alan Çeşmeler, Su Depoları, 

     Su Kuyuları, Su Kaynakları ve Sondaj Kuyularının Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

     Müdürlüğünün Hizmet ve Sorumluluk Alanları İçerisine Girdiğinden, Kamu Yararı Göz Önüne

     Alınarak İlgili Taşınmazların Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Tahsisi

     Konusunun Görüşülmesi.

 9- 2018 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

10-2017 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

11-Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.

12-İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan Yerlere Cadde veya Sokak İsmi

     Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

13-Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Parklara İsim Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

14-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

15-Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

16-Temenniler ve Öneriler.

 

 

Sosyal Medya Paylaşım