05/05/2017 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLER5

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                             05/05/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 MECLİS BAŞKANI     : Şaban DÖLEK – Meclis 1. Başkan Vekili

MECLİS ÜYELERİ

   Mehmet TOPKARA

Ali VAR

Şaban DÖLEK

 

Serdar ARSLAN

Mustafa AKIN

Alim SEVİNDİK

Adem GÜRSOY

Abdullah YAŞAR

Ahmet KURT

Ömer KILIÇ

 

 

  Özgür ŞAHİN

  Ali TOPUZ

  Cengiz Topel YILDIZ

  Ahmet ARI

  Hüseyin TANER

  Yakup YILMAZ

  Mehri BİLGEN

  

Veli ŞAHMAN

Mehmet GÜLDALI

Ahmet GÜBÜR

İbrahim TEPE

Yemliha GÜNAYDIN

Adnan DÖLEK

Alpay OKTAY

Şevki ŞEVK

Harun SARI

Ali YÖN

Celil İbrahim ERSİN

Mustafa KARAGÖZ

Mehmet GÖK

Ali SERİN

 

 

 

 

 

 

 KATILMAYANLAR: Mükerrem TOLLU, Serdar ARSLAN, Mustafa AKIN, Ali TOPUZ, Harun SARI, Cengiz Topel YILDIZ, Ahmet GÜBÜR, Ali YÖN, Mustafa KARAGÖZ, Yakup YILMAZ, Mehmet GÖK, Alpay OKTAY, Ali SERİN    

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

05/05/2017

 

118

            2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabının, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince; 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

 

119

           İlçemiz Sınırları İçerisindeki  İkinci El Oto Galerileri ile ilgili Konunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu İlçemiz Sınırları İçerisindeki İkinci El Oto Galerileri Konusunun incelenmesi neticesinde; halen askı süreci devam eden Mersin-Adana 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işaretlenmesi hususunda Belediyemizce talepte bulunulmuş olup; söz konusu planın onaylanmasına müteakip planların kademelendirilmesi aşamasında Belediyemiz yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında talebin Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi konusunda komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

05/05/2017

120

İlçemiz Koyuncu Mahallesi 707 Ada 12 ve 26 Parselde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan TOKİ Konutlarındaki Borcunu Süresi İçerisinde Ödemeyenlerin ve Hak Sahipliği Sona Eren Boşaltılmış Dairelerin Satışının Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

             Komisyon Raporunda;

             Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; incelemenin devam etmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

121

           Belediyemizce Yapılacak Olan Projelerin Hayata Geçirilmesinde, Belediyemize ait olan Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı No:34/1 I Numarada Bulunan Ahşap Yapının Kullanılması ve Projelere Destek Vermek İsteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Yapılacak Olan İş ve İşlemlerde Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

           Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunda;

           Belediyemizce yapılacak olan projelerin hayata geçirilmesinde, belediyemize ait olan Akdeniz Mahallesi, Erdemoğlu Bulvarı No: 34/1 I numarada bulunan ahşap yapının kullanılması ve projelere destek vermek isteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşlarına, amacına uygun kullanılması şartıyla 5(beş) yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi ve projelere destek vermek isteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılacak olan iş ve işlemlerde Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Çevre ve Sağlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

122

             Erdemli Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma Grubunun Raporunun Görüşülmesi.

             Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon Raporunda;

             Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma Grubunun 12.04.2017 tarihli raporunun önce Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra Belediye Meclisine sunulması gerektiğinden, teklif oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

05/05/2017

123

           Emekli Tarih Öğretmeni Ahmet Refik ERDEM’in Erdemli Kaymakamlık Makamına Vermiş Olduğu 27.01.2017 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi.

             Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon Raporunda;

             Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; her yıl 5 Ocak gününün Erdemli İlçesinin Kurtuluş Günü olarak kutlanması uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

124

Altınata Gayrimenkul Dnş.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu 4554,11 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 371 Ada, 15, 16 ve 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) teklifinin daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

125

İlçemiz Kumkuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 962 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;                 

            Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Kumkuyu Mahallesi, 962 parsel üzerine 76,875 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

126

İlçemiz Akpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 103 Ada 81 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;            

            Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Akpınar Mahallesi, 103 ada, 81 parsel üzerine 104,00 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

05/05/2017

127

İlçemiz Çiftepınar Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi  Konusunun Görüşülmesi.

 İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;             

 Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Çiftepınar Mahallesinde yapılacak olan 2/B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

Adnan

TOP

25193005038

1955

Ahmet

GÜLÜ

23717054234

1958

Tahsin

AVCI

24374032320

1961

Mehmet

ILDIZ

26095974934

1970

Nail

TURGUT

24095041656

1973

Nail

TOL

24935013614

1974

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

128

İlçemiz Tömük Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;             

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesinde yapılacak olan 2/B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

       DOĞUM YILI

Zeki

AÇIKYÖRÜK

23438063492

               1955

Burhan

DEMİRBAŞ

35851649900

               1964

Durhasan

CİN

37174606172

               1970

Musa

YAĞLI

43249403638

               1955

Ali

ERPAY

37663589894

               1968

Hasan

GÖÇEN

31858783340

               1958

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

05/05/2017

129

Belediyemize ait İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi 104 Ada 8 Parselde 923,00 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;            

            Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; söz konusu Arpaçbahşiş Mahallesi 104 ada 8 parselde 923,00 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışı Alpay OKTAY, Ömer KILIÇ ve Adnan DÖLEK’in ret oylarına karşılık komisyonlarımızca mevcudunun oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Ömer KILIÇ ve Mehri BİLGEN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

05/05/2017

130

Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’nin İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;            

            Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; talepte bulunan Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’ye yapılacak olan işlemlerin tereddütte mahal vermeyecek şekilde açık ve net olarak bildirilmesinden sonra komisyonumuzca yeniden değerlendirilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Şaban DÖLEK

      Mehmet GÜLDALI

               İbrahim TEPE

Meclis 1.Başkan Vekili

            Meclis Kâtibi

               Meclis Kâtibi

 

Sosyal Medya Paylaşım