08/11/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 MERSİN ERDEMLİ

                                                                                 BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                             08/11/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 MECLİS BAŞKANI     : Şevki ŞEVK - Belediye Başkan Vekili

 

       

  KATILMAYANLAR  :  Harun SARI, Cengiz Topel YILDIZ, Yemliha  GÜNAYDIN,

                                         Mustafa KARAGÖZ,  Yakup YILMAZ, Ömer KILIÇ                   

    

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

08/11/2016

221

İlçemiz Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Alata Köprüsünün Doğusunda Kalan Mevcut İmar Planında Park Olan Alana “ Ali Nurkan FIRAT” İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu teklifle ilgili yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Alata Köprüsünün Doğusunda Kalan Mevcut İmar Planında Park Olan Alana “Ali Nurkan FIRAT” İsminin verilmesi konusu komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

08/11/2016

222

Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konusunun  Görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

08/11/2016

223

Selahattin ÜZER’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

             İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

             Komisyonumuzca söz konusu 4555,6 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 751 Ada, 5 ve 6 nolu parsellerde Bitişik Blok yapı nizamlı, E=2.10 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve 751 Ada, 4 Parsel ise Bitişik Blok yapı nizamlı, E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olacak şekilde yoğunluk kullanımlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın plan değişikliği yapılması teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 08/11/2016

224

Hidayet YILDIRIM ve Hissedarları ile Vahit VAR ve Hissedarlarının Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;           

            Komisyonumuzca yapılan 4554,12 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; 337 ada, 25, 26, 32, 33 ve 34 parsel no.lu taşınmazlarda kat yüksekliğinin kaldırılarak emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ait plan değişiklik talebi daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

08/11/2016

225

 Mehmet GÜPÜR, Erdemli Eren İnşaat Kuyumculuk Tar. Oto. Teks. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Yetkilisi Halil EREN ve Doğan SERİN’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

              Komisyonumuzca yapılan 4552,3 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Merkez Mahallesi, 530 Ada 5 parsel, 831 Ada 9 Parsel ve 20 Ada 180 parsellerde ada bazında Emsal uygulamasına E=2.60 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) geçilmesine ait plan değişiklik talebi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret yönündeki oylarına karşılık komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

  Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK,  Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

08/11/2016

226

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Revize Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

08/11/2016

227

2017 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen, 2017 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

08/11/2016

228

İlçemiz Sınırları İçerisinde İçkili Yer Bölgesinin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;     

 Komisyonumuzca söz konusu teklifle ilgili yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan söz konusu yerlerin içkili Yer Bölgesine dâhil edilmesi komisyonumuzca, Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK,  Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

08/11/2016

229

İlçemiz Eski Belediye Başkanlarından Ali KALAY isminin verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu tekliflerle ilgili yapılan incelemeler neticesinde;  Ali KALAY isminin yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması amacıyla Kültür Sarayının Güney’inde bulunan Erdemoğlu Bulvarına paralel caddenin, Kültür Sarayından Orfoz Sitesine kadar olan Batı’ya doğru giden caddenin isminin Ali KALAY Caddesi olarak verilmesi komisyonumuzca, oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım