20/10/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama: belediyelog2                                               T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                             20/10/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 MECLİS BAŞKANI     : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

   Mehmet TOPKARA

Ali VAR

Şaban DÖLEK

 

Serdar ARSLAN

Mustafa AKIN

Alim SEVİNDİK

Adem GÜRSOY

Abdullah YAŞAR

Ahmet KURT

Ömer KILIÇ

 

 

  Özgür ŞAHİN

  Ali TOPUZ

  Cengiz Topel YILDIZ

  Ahmet ARI

  Hüseyin TANER

  Yakup YILMAZ

  Mehri BİLGEN

  

Veli ŞAHMAN

Mehmet GÜLDALI

Ahmet GÜBÜR

İbrahim TEPE

Yemliha GÜNAYDIN

Adnan DÖLEK

Alpay OKTAY

Şevki ŞEVK

Harun SARI

Ali YÖN

Celil İbrahim ERSİN

Mustafa KARAGÖZ

Mehmet GÖK

Ali SERİN

 

 

 

 

 

 

  KATILMAYANLAR  : Serdar ARSLAN, Veli ŞAHMAN, Mustafa AKIN, Alim SEVİNDİK,  

                                         Cengiz Topel YILDIZ, Yemliha GÜNAYDIN, Mustafa KARAGÖZ,  

                                         Yakup YILMAZ, Mehri BİLGEN                         

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

20/10/2016

197

                       İlçemiz Alata Mahallesi Tapuda 660 Ada 16 Parselde Bulunan Belediyemize ait 171,99   m² lik  Hissenin  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu Alata Mahallesi, 660 ada, 16 parsel no.lu taşınmazda bulunan Belediyemize ait olan 171,99 m²’lik hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile değil, söz konusu 16 parselin hissedarlarına satılması komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Alata Mahallesi, 660 ada, 16 parsel no.lu taşınmazda bulunan Belediyemize ait olan 171,99 m²’lik hissenin satışına,   mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

198

            İlçemiz Tömük Mahallesi 7 Ada 30 Parselde Bulunan 684,06 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;

            Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesi, 7 ada, 30 parselde bulunan 684,06m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusu komisyonlarımızca Alpay OKTAY, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER ve Ahmet KURT’un ret yönündeki oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

20/10/2016

199

             İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi 2 Ada 315 Parselde Bulunan 1.062,00 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

             Komisyon raporunda;

 Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Kargıpınarı Mahallesi, 2 ada, 315 parsel numaralı taşınmazda bulunan 1.062 m²’lik arsa niteliğindeki taşınmazın satışının oy birliği ile reddine,  ancak Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kat karşılığında inşaata verilmesi, Alpay OKTAY, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER ve Ahmet KURT’un ret yönündeki oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 20/10/2016

200

           İlçemiz Tömük Mahallesi 29 Ada 29 Parselde Bulunan 54,14 m² Tarla Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;           

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesi, 29 ada, 29 parsel numaralı taşınmazda bulunan 54,14 m²’lik tarla niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusu komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

201

           Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan Taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait Olan  Taşınmazların Takası Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda; .    

Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan parseller ile Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan parsellerin m² birim fiyatlarının SPK uzmanlarınca belirlenerek kıymet takdir raporunun hazırlanması sonrasında aradaki fark bedelinin yatırılması koşulu ile takas işlemi konusu komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.   

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

202

           İlçemiz Koyuncu Mahallesi 38 Ada 20 ve 22 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 parseller üzerine Spor Tesisleri Alanı  (Halı Saha) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, Kamu Yararı Kararı alınması talebi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

203

İlçemiz Koyuncu Mahallesi 87 Ada 27 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 87 ada, 27 parsel üzerine 90 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması talebi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret oylarına karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.   Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

204

Fotoğraf Kulübü Kurulması Konusunun Görüşülmesi.

Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunda;       

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı bir Fotoğraf Kulübü kurulması, bu çerçevede ilgili kulübün iş ve işleyişlerinin, çalışma usullerinin belirlendiği tüzüğün, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunun kabulüne, Adnan DÖLEK’in ret oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

205

Erdemli Belediyesi 2017 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifeleri Konusunun  Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Erdemli Belediyesi 2017 yılı Vergi - Harç ve Ücret Tarifelerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

206

 Yeni Kurulan Müdürlüklerin 2017-2018 Stratejik Planlarının Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Belediyemizde Yeni kurulan müdürlüklerin 2017-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planlarının Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği,  Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

20/10/2016

207

2017 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan,  Erdemli Belediyesine ait 2017 Performans Programının, 2015 - 2019 yıllarını kapsayan stratejik plana uygun olarak hazırlandığı görülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekilde kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.    

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi gereği, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

208

2017 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 2017 mali yılı bütçe tasarısı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekilde kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 62.maddesi gereği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine göre; Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 2017 Mali Yılı  Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

209

İlçemiz Kumkuyu Mahallesi (Tapuda Tırtar Mahallesi) 172 Ada 1-2-3 Parsellerde Kayıtlı Taşınmazda İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca yapılan 3539,3 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kumkuyu(Tırtar) Mahallesi, 172 ada, 1, 2 ve 3 no.lu parsellerde Emsal uygulamasına E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) arttırılmadan Yençok=36.50 (12 Kat) olarak düzenlenmesine ait plan değişiklik talebi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret yönündeki oyuna karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

210

İlçemiz Kızkalesi Mahallesi 109 Ada 14-25 Parsellerde Kayıtlı  Taşınmazda İmar  Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca yapılan 11136,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kızkalesi Mahallesi 109 ada, 14 ve 25 parsellerde E=1.50 (Mevcut İmar Planındaki İnşaat Yoğunluğu) Hmax=Zemin+10 Kat olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişiklik teklifi komisyonumuzca Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret yönündeki oyuna karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

211

İlçemiz Esenpınar Mahallesi 111 Ada 18 No.lu Parselin Kamulaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;

Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Esenpınar Mahallesi, 111 ada,   18 parsel numaralı taşınmazın sosyal, kültürel, ticari ve sportif faaliyetlerde bulunmak kaydı ile kamulaştırılması konusu komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

20/10/2016

197

                       İlçemiz Alata Mahallesi Tapuda 660 Ada 16 Parselde Bulunan Belediyemize ait 171,99   m² lik  Hissenin  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu Alata Mahallesi, 660 ada, 16 parsel no.lu taşınmazda bulunan Belediyemize ait olan 171,99 m²’lik hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile değil, söz konusu 16 parselin hissedarlarına satılması komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Alata Mahallesi, 660 ada, 16 parsel no.lu taşınmazda bulunan Belediyemize ait olan 171,99 m²’lik hissenin satışına,   mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

198

            İlçemiz Tömük Mahallesi 7 Ada 30 Parselde Bulunan 684,06 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;

            Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesi, 7 ada, 30 parselde bulunan 684,06m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusu komisyonlarımızca Alpay OKTAY, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER ve Ahmet KURT’un ret yönündeki oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

20/10/2016

199

             İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi 2 Ada 315 Parselde Bulunan 1.062,00 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

             Komisyon raporunda;

 Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Kargıpınarı Mahallesi, 2 ada, 315 parsel numaralı taşınmazda bulunan 1.062 m²’lik arsa niteliğindeki taşınmazın satışının oy birliği ile reddine,  ancak Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kat karşılığında inşaata verilmesi, Alpay OKTAY, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER ve Ahmet KURT’un ret yönündeki oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 20/10/2016

200

           İlçemiz Tömük Mahallesi 29 Ada 29 Parselde Bulunan 54,14 m² Tarla Niteliğindeki Taşınmazın  Satışı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda;           

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesi, 29 ada, 29 parsel numaralı taşınmazda bulunan 54,14 m²’lik tarla niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması konusu komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

201

           Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan Taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait Olan  Taşınmazların Takası Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon raporunda; .    

Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan parseller ile Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan parsellerin m² birim fiyatlarının SPK uzmanlarınca belirlenerek kıymet takdir raporunun hazırlanması sonrasında aradaki fark bedelinin yatırılması koşulu ile takas işlemi konusu komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.   

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

202

           İlçemiz Koyuncu Mahallesi 38 Ada 20 ve 22 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 parseller üzerine Spor Tesisleri Alanı  (Halı Saha) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, Kamu Yararı Kararı alınması talebi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

203

İlçemiz Koyuncu Mahallesi 87 Ada 27 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı  Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;   

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesi, 87 ada, 27 parsel üzerine 90 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması talebi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret oylarına karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.   Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

204

Fotoğraf Kulübü Kurulması Konusunun Görüşülmesi.

Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunda;       

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı bir Fotoğraf Kulübü kurulması, bu çerçevede ilgili kulübün iş ve işleyişlerinin, çalışma usullerinin belirlendiği tüzüğün, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon raporunun kabulüne, Adnan DÖLEK’in ret oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

205

Erdemli Belediyesi 2017 Mali Yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifeleri Konusunun  Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Erdemli Belediyesi 2017 yılı Vergi - Harç ve Ücret Tarifelerinin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

206

 Yeni Kurulan Müdürlüklerin 2017-2018 Stratejik Planlarının Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Belediyemizde Yeni kurulan müdürlüklerin 2017-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planlarının Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği,  Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

20/10/2016

207

2017 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan,  Erdemli Belediyesine ait 2017 Performans Programının, 2015 - 2019 yıllarını kapsayan stratejik plana uygun olarak hazırlandığı görülerek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekilde kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.    

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 41.maddesi gereği, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

208

2017 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 2017 mali yılı bütçe tasarısı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekilde kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b ve 62.maddesi gereği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine göre; Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; 2017 Mali Yılı  Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20/10/2016

209

İlçemiz Kumkuyu Mahallesi (Tapuda Tırtar Mahallesi) 172 Ada 1-2-3 Parsellerde Kayıtlı Taşınmazda İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca yapılan 3539,3 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kumkuyu(Tırtar) Mahallesi, 172 ada, 1, 2 ve 3 no.lu parsellerde Emsal uygulamasına E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) arttırılmadan Yençok=36.50 (12 Kat) olarak düzenlenmesine ait plan değişiklik talebi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret yönündeki oyuna karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

210

İlçemiz Kızkalesi Mahallesi 109 Ada 14-25 Parsellerde Kayıtlı  Taşınmazda İmar  Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca yapılan 11136,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kızkalesi Mahallesi 109 ada, 14 ve 25 parsellerde E=1.50 (Mevcut İmar Planındaki İnşaat Yoğunluğu) Hmax=Zemin+10 Kat olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişiklik teklifi komisyonumuzca Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın ret yönündeki oyuna karşılık komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ ve Alpay OKTAY’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

20/10/2016

211

İlçemiz Esenpınar Mahallesi 111 Ada 18 No.lu Parselin Kamulaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;

Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; Esenpınar Mahallesi, 111 ada,   18 parsel numaralı taşınmazın sosyal, kültürel, ticari ve sportif faaliyetlerde bulunmak kaydı ile kamulaştırılması konusu komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım