29.06.2015 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             29/06/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 MECLİS BAŞKANI     : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

   Mehmet TOPKARA

Ali VAR

Şaban DÖLEK

 

Serdar ARSLAN

Mustafa AKIN

Alim SEVİNDİK

Adem GÜRSOY

Abdullah YAŞAR

Ahmet KURT

Ömer KILIÇ

 

 

  Özgür ŞAHİN

  Ali TOPUZ

  Cengiz Topel YILDIZ

  Ahmet ARI

  Hüseyin TANER

  Yakup YILMAZ

  Mehri BİLGEN

  

Veli ŞAHMAN

Mehmet GÜLDALI

Ahmet GÜBÜR

İbrahim TEPE

Yemliha GÜNAYDIN

Adnan DÖLEK

Alpay OKTAY

Şevki ŞEVK

Harun SARI

Ali YÖN

Celil İbrahim ERSİN

Mustafa KARAGÖZ

Rasim ŞAHİN

Ali SERİN

 

 

 

 

 

 

  KATILMAYANLAR  : Mustafa AKIN, Alim SEVİNDİK, Mustafa KARAGÖZ, Alpay OKTAY

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

29/06/2015

102

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 adet Araç Alımı Konusunun Görüşülmesi.

                 Fen İşleri Müdürlüğünce; Belediyemiz sınırlarının genişlemesinden ve nüfusun yaklaşık 5 kat artmasından dolayı yapılması gerekli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizin daha hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi maksadı ile personel taşımacılığında kullanılmak üzere;

            1- Yakıt Cinsi                                    : Dizel

            2-Model Aralığı                                 :2012 – 2014

            3-Slindir Hacim Aralığı                     : 1900 – 2500 cm³

            4-Motor Güç Aralığı                          : 100 – 250 KW

            5-Koltuk Sayı Aralığı (Sürücü Dahil): 15 – 17

            Teknik özelliklerine sahip bir (1) adet Minibüs alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Minibüs alımının 2015 yılı bütçesi T cetvelinde bulunan üç (3) adet kamyon alımının bir (1) tanesinin Minibüs olarak değiştirilerek, Belediyemizin Minibüs ihtiyacının karşılanabilmesi için araç alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, yukarıdaki teknik özelliklere sahip 1 adet minibüsün alınmasına, araç alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

29/06/2015

103

Belediyemiz Şirketlerinin Kredi Kullanımı ve Kefil Olunması Konusunun Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Özel ve Kamu Bankalarının Belediyemize tahsis edeceği kredilerden 2.000.000,00 (iki milyon Türk Lirası) TL’lik kısmının Belediyemize şirketleri tarafından kullanılabilmesi ve Belediyemiz şirketleri tarafından alınacak kredilere, Belediyemizin kefil olması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Özel ve Kamu Bankalarının Belediyemize tahsis edeceği kredilerden 2.000.000,00 (iki milyon Türk Lirası) TL’lik kısmının Belediyemize şirketleri tarafından kullanılmasına ve Belediyemiz şirketleri tarafından alınacak kredilere, Belediyemizin kefil olmasına,  Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha  GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ,  Mehri BİLGEN ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

29/06/2015

104

Kocahasanlı Mahallesi 395 Parselde Bulunan Taşınmazın Kiraya Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Erdemli Belediyesine devrolunan Kocahasanlı Mahallesindeki bahse konu protokol ile kiralanan yerin kiralama süresi sonu olan 18.11.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi için, 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin ( e ) fıkrası gereğince meclis kararının alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, bahse konu protokolde belirtilen yerlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin ( e ) fıkrası gereğince 18.11.2022 yılına kadar kiraya verilmesine, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

29/06/2015

105

İlçemiz Merkez Mahallesi 18 Ada 159 No.lu Parselde Yer Alan Belediyemize ait Kültür Merkezi Binasında Bulunan Gelir Getirici Tüm Bağımsız Bölümlerin Açık İhale Usulü ile Satışının Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

             İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz Merkez Mahallesi 18 ada, 159 no.lu parselde yer alan, inşaatı devam eden ve mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Merkezi Binasında bulunan gelir getirici tüm bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık ihale usulü ile satılması teklif edilmektedir.

 Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Merkez Mahallesi 18 Ada 159 No.lu Parselde Yer Alan Belediyemize ait Kültür Merkezi Binasında Bulunan Gelir Getirici Tüm Bağımsız Bölümlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile Satışının Yapılmasına ve satış işlemleri ile ilgili  iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine,  Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR Hüseyin TANER, Yemliha  GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ,  Mehri BİLGEN ve Ali SERİN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

29/06/2015

106

İlçemiz Limonlu Mahallesi 1941 Parselde (Limbel Sitesinde) Bulunan 1 Adet Mesken Nitelikli ve 1 Adet Dükkan Nitelikli Taşınmazların Açık İhale Usulü ile Satışının Yapılması Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait İlçemiz Limonlu Mahallesi 1941 parselde (Limbel Sitesinde) bulunan 1 adet mesken nitelikli ve 1 adet dükkan nitelikli taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesinie istinaden açık ihale usulü ile satılması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Limonlu Mahallesi 1941 parselde (Limbel Sitesinde) bulunan 1 adet mesken nitelikli ve 1 adet dükkan nitelikli taşınmazların müştemilatı (demirbaşları) ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık ihale usulü ile satılmasına, satış işlemleri ile ilgili  iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

29/06/2015

107

İlçemiz Alata Mahallesinde Yer  Alan Erdemli İlköğretim Okulunun Kuzeyindeki Alanda Bulunan 3.108,512 m²’lik Park Alanına Yapılması Düşünülen Yüzme Havuzu Projesinin Mersin Büyükşehir Belediyesine Yaptırılması Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz Alata Mahallesinde yer alan 320 adanın batısında, 295 adanın doğusunda, 319 adanın güneyinde ve 326 ada da yer alan Erdemli İlköğretim Okulunun kuzeyindeki alanda bulunan 3.108,512 m²’lik park alanına yapılması düşünülen yüzme havuzu projesinin Mersin Büyükşehir Belediyesine yaptırılması  teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Alata Mahallesinde Yer Alan Erdemli İlköğretim Okulunun Kuzeyindeki Alanda Bulunan 3.108,512 m²’lik Park Alanına Yüzme Havuzu Projesinin Mersin Büyükşehir Belediyesine yaptırılmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

29/06/2015

108

Asfalt Plenti (Karıştırma Ünitesi) ve Gerekli Ekipmanlarının Alımı için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            Fen İşleri Müdürlüğünce; Belediyemiz sınırlarının genişlemesinden dolayı yapılması gerekli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi, ayrıca söz konusu yasa kapsamında Belediyemize bağlanan beldeler ve köylerde bulunan stablize yolların asfaltlama hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile, Belediyemizin ekonomik olarak yetersiz kalmasından dolayı söz konusu işlerin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen; 

  a)-Plent (Karıştırma Ünitesi)                        :3.000.000,00-TL

  b)-Paletli Finişer (Asfalt Serme Makinesi)  :   600.000,00-TL

  c)-Asfalt Silindiri (Demir Bandajlı)             :   200.000,00-TL

  d)-Asfalt Silindiri (Lastik Tekerlekli)          :   200.000,00-TL

  e)-3 Adet Çekici Tır                                    :1.000.000,00-TL olmak üzere;

            Asfalt plenti (Karıştırma Ünitesi) ve gerekli ekipmanların alımı için, toplam 5.000.000,00-(Beş milyon Türk Lirası) TL kredinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri doğrultusunda İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya Özel Bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Asfalt plenti (Karıştırma Ünitesi) ve gerekli ekipmanların alımı için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya Özel Bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile 5.000.000,00-TL(Beş milyon Türk Lirası) kredinin alınmasına, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR Hüseyin TANER, Yemliha  GÜNAYDIN, Rasim ŞAHİN ve Mehri BİLGEN’in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Sosyal Medya Paylaşım