imar komisyon raporu aralık ayı

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.12.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

İlçemiz, Aydınlar Mahallesi, 132 Ada 31 parselde kayıtlı 477,56 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışı;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken; 6292 sayılı Kanun gereği Belediyemiz adına satış işleminden gelen Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 132 Ada 31 Parsel numaralı 477,56 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfındaki taşınmazın satışının yapılması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

      Komisyonumuzca söz konusu dosyadave ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Aydınlar Mahallesi, 132 Ada 31 Parsel numaralı 477,56 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfındaki taşınmazın satışının yapılması komisyonlarımızca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

                       

 

                                  

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

 

 

Veli ŞAHMAN             HarunSARI      Alim SEVİNDİK      Ömer KILIÇ             Adnan DÖLEK

Kom. Başkanı            Üye                    ÜyeÜyeÜye

                       

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 11.12.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli toplantısında önerge olarak görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Fatma UYSAL, Abdullah YAŞAR ve Adile SARIBACAK’ın imar plan değişikliği talebi konusu;

Fatma UYSAL, Abdullah YAŞAR ve Adile SARIBACAK’ın 24.11.2017 tarih ve 2017/18840 sayılı dilekçesi ile imar plan değişikliğine konu taşınmazlar tapuda Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 032D25B1C pafta, 499, 1325, 1326, 1327 ve 1328 nolu parsellerde kayıtlıdır. Mülga Kumkuyu Belediye Meclisi’nin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında taşınmazlar “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup;  ayrık yapı nizamlı, 3 (üç) kata imarlıdır. Bahse konu parsellerin güneybatısından geçen 10 metrelik imar yolundan yapı yaklaşma 10 metre olarak verilmiştir. Ancak 2005 yılında ifraz işlemi yapılırken bahse konu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak verildiği belirtilmiştir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu parsellerin güneyinde bulunan 10 metrelik imar yolundan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin imar plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasıteklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 3539,5plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde;İlçemiz Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 499, 1325, 1326, 1327 ve 1328 nolu parsellerin 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

 

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım