MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                     T.C.

                                                                                         MERSİN ERDEMLİ

                                                                                         BELEDİYE MECLİSİ

 

 

                             02/03/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 MECLİS BAŞKANI     : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

   Mehmet TOPKARA

Ali VAR

Şaban DÖLEK

 

Serdar ARSLAN

Mustafa AKIN

Alim SEVİNDİK

Adem GÜRSOY

Abdullah YAŞAR

Ahmet KURT

Ömer KILIÇ

 

 

  Duran KARA

  Ali TOPUZ

  Cengiz Topel YILDIZ

  Ahmet ARI

  Hüseyin TANER

  Yakup YILMAZ

  Mehri BİLGEN

  

Veli ŞAHMAN

Mehmet GÜLDALI

Ahmet GÜBÜR

İbrahim TEPE

Yemliha GÜNAYDIN

Adnan DÖLEK

Alpay OKTAY

Şevki ŞEVK

Harun SARI

Ali YÖN

Celil İbrahim ERSİN

Mustafa KARAGÖZ

Rasim ŞAHİN

Ali SERİN

 

 

 

 

 

 

  KATILMAYANLAR  : Mustafa KARAGÖZ – Ömer KILIÇ

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/03/2015

34

Meclis Katibi Seçiminin Yapılması.

  Belediye Meclis üyesi Duran Kara, Katip Üye olarak görev yapmakta iken 10.02.2015 tarihinde istifa ettiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde ;    

      Özgür ŞAHİN’e 21  oy,  Serdar ARSLAN’a  6 oy  verildiği ve  2 oyun boş kullanıldığı görüldü. Çıkan oylama sonucunda Özgür ŞAHİN Meclis Katibi asıl üye olarak seçildi.

 

02/03/2015

35

Elife KAR, Gülseren TOPÇU’nun Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları ve zemin etüt raporu) incelenmesi neticesinde; Alata Mahallesi 334 ada, 10 parsel ve 335 ada, 14 parsele ait plan değişikliğinin parsel bazında olduğu, bu durumun plan bütünlüğüne, planlama ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu ve plan değişikliğinin bütüncül planlama anlayışı gereği parsel bazında değil ada bazında yapılması gerektiğinden imar adasındaki diğer parsel maliklerinin de taleplerinin alınması ve talepler alındıktan sonra 4554,2 Plan İşlem Numaralı imar plan değişiklik teklifi tekrar değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

36

Ali GÜRGENÇ ve His.Vek.Nezar YILDIZ’ın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.  

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları ve zemin etüt raporu) incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesi 882 ada, 3 parsele ait plan değişikliğinin parsel bazında olduğu, bu durumun plan bütünlüğüne, planlama ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu ve plan değişikliğinin bütüncül planlama anlayışı gereği parsel bazında değil ada bazında yapılması gerektiğinden imar adasındaki diğer parsel maliklerinin de taleplerinin alınması ve talepler alındıktan sonra değerlendirilmek üzere 4555,1 plan işlem numaralı imar plan değişiklik teklifi tekrar değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

 

37

Ali Rıza MUTLUER Adına V.Baki BALCI’nın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notları) incelenmesi neticesinde; Ayaş Mahallesi 819 parsele ait plan değişikliğinin parsel bazında olduğu, bu durumun plan bütünlüğüne, planlama ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu ve plan değişikliğinin bütüncül planlama anlayışı gereği parsel bazında değil ada bazında yapılması gerektiğinden imar adasındaki diğer parsel maliklerinin de taleplerinin alınması ve talepler alındıktan sonra değerlendirilmek üzere 7117,2 plan işlem numaralı plan işlem numaralı imar plan değişiklik teklifi tekrar değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

 

38

Mehmet GÜR’ün Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları ve zemin etüt raporu) incelenmesi neticesinde; Merkez Mahallesi 18 ada, 233 parselin kat yüksekliğinin Z+A+1 kat olacak şekilde, yapı yüksekliğinin Hmax:10.50 metreye indirilmesi, zemin ve asma katlarda kullanılacak olan Taks=1.00’in üst kata yapılacak olan ticaret alanında da uygulanması ile ilgili 7116,2 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

 

39

           Halil YILDIRIM, Sultan ASLAN, Kemal YILDIRIM’ın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notları) incelenmesi neticesinde; Aydınlar Mahallesi, Köy civarı mevkii 186 ada, 173-174-175 parseller ile 212 ada, 5 ve 6 no.lu parsellerin ortasından geçen 8.00 metrelik imar yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi ile ilgili 10174,1 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

40

Erdemli Eren İnşaat Kuyumculuk Tar.  Oto. Teks. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin  Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

             Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları ve zemin etüt raporu) incelenmesi neticesinde; Merkez Mahallesi 831 ada, 9 parselde emsal uygulamasına geçilmesi E=2.60 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ile ilgili 4552,3 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

41

Nejla FİSCHER’in  Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notları) incelenmesi neticesinde; Tömük Mahallesi 2 ada 22 parselde 7.00 metrelik yaya yolu içerisinde bulunan mevcut binanın durumu göz önünde bulundurularak 7.00 metrelik yaya yolunun parselin güney sınırına alınması ile ilgili 3507,3 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifinin yerinde daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.   

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

42

Toroslar Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi A. Serkan ÇADIRCI ve Yapım İşleri Takım Yöneticisi M. Sami İŞÇİ’nin Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu ve plan notları) incelenmesi neticesinde; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Alata Mahallesi, 655 adanın güneydoğu köşesindeki park alanına trafo yeri ayrılması ve tahsis edilmesi ile ilgili 4555,3 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup; Merkez Mahallesi, 20 ada, 45 parselin kuzeyinde yer alan park alanına trafo yeri ayrılması ve tahsis edilmesi ile ilgili 4554,3 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi park alanının özel mülkiyette yer alması ve mal sahibinin izin yazısının dosyasında olmaması sebebiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

43

Muvakkat Yapı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Söz konusu muvakkat yapı konusunun incelenmesi neticesinde; konu ile ilgili olarak belediyemiz sınırları dâhilinde sosyal belediyecilik gereği halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda prefabrik yapıların (düğün salonları, sosyal tesisler vb.) yapıların yapılması, ruhsat veya geçici ruhsat vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde bunların yapımı ve işletilmesi için ihaleye çıkılarak yaptırılıp kiraya verilmesi konusu komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

44

 Kadro İhdası ve İptal- İhdas Konusunun Görüşülmesi.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Belediye ve Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine gereğince; Kadro ihdası ve iptal-ihdas ile ilgili ekte yer alan  (I)  sayılı cetvel ve (III) sayılı cetvel meclisin huzurun da okunarak oylamaya sunuldu. 

İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

45

Erdemli Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Belediyemizde çalışmakta olan memurların disiplin işleri ile ilgili Müdürlüğümüzce 657 sayılı Kanunun 134.maddesi ve Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı ile eki Disiplin Amirleri Çizelgesine göre hazırlanan “ Erdemli Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği” nin 5393 sayılı  Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi teklif edilmektedir,

İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/03/2015

46

           

           Erdemli Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Belediyemizde çalışmakta olan personellerin hizmet içi eğitimleri ile ilgili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 214.maddesine göre hazırlanan “Erdemli Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” nin 5393 sayılı  Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) bendine istinaden  görüşülmesi teklif edilmektedir,

İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/03/2015

47

 

Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi M.Sami İŞÇİ ve Mersin Yeşil HAMAMCIOĞLU’nun  Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, Toroslar Şirketi sorumluluk sahası içerisinde yer alan Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş ve Tömük Mahallelerinde yatay-dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması nedeniyle mevcut direk üstü trafoların 31.5 kv’lik kompaet bina tipi trafoya dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerlerine ihtiyaç duyulduğu; bu nedenle elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde teknik olarak trafo tesisine uygun alanların belirlendiği, yazı ekinde plan değişiklik teklif paftalarında gösterilen alanlarda şirketlerince hazırlanan altyapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılmasının planlandığı ve bu doğrultuda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü takdirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi talep edilmiş olup, bahse konu talebin karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

 

48

 

Erdemli Belediyesi Akaryakıt İstasyonunun İşletilmesi ile ilgili olarak Doğrudan Borçlanma Kredisi (DBS) Alınması Konusunun Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce,

            a) İlçemizde bulunan Resmi ve Özel bankalardan Belediyemize ait akaryakıt istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere 1.500.000,00 (bir milyon beş yüz bin)TL tutarında Doğrudan Borçlanma Sistemi Kredisi (DBS Kredisi) alınmasına,

           b) Söz konusu kredinin teminatı olarak mülkiyeti belediyemize ait olan, Kamuya Tahsisli olmayan Mersin ili Erdemli ilçesi ,Tırtar/ Köycivarı mevkii  2 pafta , 195 parselde kayıtlı 2499.97m2 alanlı tarla vasıflı gayrimenkul üzerinde 3.000.000,00 (üç milyon)  TL tutarında ipotek tesis edilmesine ve  söz konusu  ipoteğin tesisi için Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, 

           c) Söz konusu krediyle ilgili olarak, Bankalara müracatta bulunmaya,  Kredi Genel Sözleşmesi ve her türlü belgeyi  İmzalamaya, kredi ile ilgili hesaplar açmaya, krediyi kullanmaya, kredi ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemleri takip etmeye ve  belediyeyi borçlandırmaya Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya münferiden yetki verilmesine,

İşaretle yapılan oylama neticesinde; Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

02/03/2015

 

49

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocahasanlı Mahallesi 62 Ada 2 Parselin Otogar Tesisi Yapımı İçin Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

             İlçemiz Kocahasanlı Mahallesi 62 ada 2 no.lu parselin Otogar Tesisi Yapımı İçin Mersin Büyükşehir Belediyesine tahsisi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe komisyonuna müştereken havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

50

 

İlçemiz Çeşmeli Mahallesi 119 Ada 7 Parsel No.lu Taşınmazın Batısında Yer Alan Terki Yapılmış Park Alanına Trafo Alanı İşaretlenmesi için Plan Değişikliği Konusunun Görüşülmesi.

            İlçemiz Çeşmeli Mahallesi 119 ada 7 parsel no.lu taşınmazın batısında yer alan terki yapılmış park alanına trafo alanı işaretlenmesi için plan değişikliği teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/03/2015

51

İlçemiz Kızkalesi Mahallesi 109 Ada 14 Ve 25 Parsel No.lu Taşınmazlara Kat Artışı Yapılması İçin Plan Değişikliği Konusunun Görüşülmesi.

            İlçemiz, tapuda Kızkalesi Mahallesi 109 ada 14 ve 25 parsel no.lu taşınmazlar mülga Kızkalesi belediye meclisinin 07.11.2013 tarih ve 20 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Turizm İkinci Konut Alanı” olarak ayrılmış olan, inşaat yoğunluğu E=1.50, yapı yüksekliği hmax=7 kat yapılaşma şartlarına sahip parseller için inşaat yoğunluğu sabit kalmak şartı ile kat sayısının Z+13 kat olması için plan değişikliği teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım