MAYIS AYI İHTİSAS KOMİSYONU 2. OTURUM RAPORLARI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ERDEMLİ BELEDİYESİ

 (Plan Bütçe Komisyon Raporu)

 

Sayı    :                                                                                                                        04/05/2017

Konu : Erdemli Belediyesine ait 2016

             Mali Yılı Kesin Hesabının

             Görüşülmesi,  

            

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

02/05/2016 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek, 104 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Erdemli Belediyesine ait 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

Konunun, Plan Bütçe Komisyonun 04/05/2017 tarihli toplantısında görüşülüp incelenmesi neticesinde;

 

a- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 49. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine göre Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile diğer mali tablolar düzenlenmiştir.

 

b- Yılı içerisinde ödenek yetersizliği bulunan tertiplere, yedek ödenek ve diğer tertiplerden yönetmeliğin 36. ve 38. maddelerine uygun olarak başkanlık oluru, encümen kararı ve meclis kararı ile aktarmalar yapılmıştır.

 

c- Yıl içerisinde kullanılmayan ödeneklerden 2016 mali yılı bütçesinde bulunan ve ihalesi yapılmış olmasına rağmen sonuçlandırılamayan faaliyetler ve yıl sonunda ihale işlemlerine başlanan faaliyetlerin ödenekleri ile kanunlar gereği devretmesi gereken ödeneklerin 2017 mali yılına devri yapılarak, kalan ödenekler iptal edilmiştir.

 

d- 2016 mali yılında Bütçe Gider Kesin Hesabı ;

1-     Geçen Yıldan Devreden Ödenek   :      6.458.759,95 TL

2-     Bütçe İle Verilen Ödenek              :  114.495.000,00 TL

3-     Ek Ödenek                                     :                     0,00 TL

4-     Aktarma ile Eklenen                      :    33.524.055,58 TL

5-     Aktarma ile Düşülen                      :    33.524.055,58 TL

6-     Net Bütçe Ödeneği                        :   120.953.759,95 TL  

7-     Bütçe Gider Toplamı                     :     89.080.251,24 TL

8-     Ödenen Bütçe Toplamı                  :     89.080.251,24 TL

9-     Ödenek Üstü Harcama                   :                     0,00 TL

10- İptal Edilen Ödenek                       :       9.196.853,56 TL

11-  Sonraki Yıla Devreden Ödenek    :     22.676.655,15 TL

12-  Oran                                               :    %74

Olarak gerçekleşmiştir.

 

           e- 2016 yılında bütçe gelir kesin hesabı;

1-     Bütçe İle Tahmin Edilen               :       107.495.000,00 TL

2-     Devreden gelir Tahakkuku            : 11.966.545.689,30 TL

3-     Geçmiş Yıllardan İptal Edil. Tah. :                         0,00 TL

4-     Yılı Tahakkuku                             :         76.692.446,79 TL

5-     Toplam Tahakkuk                         :  12.041.608.106,18 TL

6-     Yılı Tahsilatı                                 :         82.811.734,36 TL  

7-     Tahsilattan Red ve İadeler            :                         0,00 TL

8-     Yılı Net Tahsilatı                          :         82.811.734,36 TL

9-     Gelecek yıla Devreden Tahakkuk : 11.958.796.371,62 TL

10- Tahsil Oranı                                   :   % 0,69

Olarak gerçekleşmiştir.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 2016 mali yılı İdare ve Kesin Hesabının, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ

 

 

      Bütçe Kodu                         Açıklama                                                                 Bütçe   Gideri                                       

46

33

09

02

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.833.823,26

 

 

 

 

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                                  

1.833.823,26

46

33

09

03

 

HUKUK  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

312.668,97

 

 

 

 

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                                                                

312.668,97

46

33

09

05

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

935.577,13

 

 

 

 

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                                

935.577,13

46

33

09

07

 

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

954.735,10

 

 

 

 

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri                                                            

954.735,10

46

33

09

31

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

161.342,17

 

 

 

 

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                                   

161.342,17

46

33

09

32

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

15.717.195,65

 

 

 

 

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                                  

4.806.780,34

 

 

 

 

04

Ekonomik  İşler ve Hizmetler

10.910.415,31

46

33

09

34

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.674.123,39

 

 

 

 

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                                                       

1.674.123,39

46

33

09

35

 

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA  MÜDÜRLÜĞÜ

3.148.750,82

 

 

 

 

05

Çevre Koruma Hizmetleri                                                                           

3.148.750,82

46

33

09

37

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

5.514.097,39

 

 

 

 

06

İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri                                                             

5.514.097,39

46

33

09

38

 

İMAR  VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

3.728.090,37

 

 

 

 

06

İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri                                                       

3.728.090,37

46

33

09

39

 

FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

39.950.394,41

 

 

 

 

06

İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri                                                       

39.950.394,41

46

33

09

44

 

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

11.982.938,03

 

 

 

 

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                              

11.982.938,03

46

33

09

46

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

314.666,86

 

 

 

 

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                                                       

314.666,86

46

33

09

51

 

KÜLTÜR  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.782.758,18

 

 

 

 

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri                                                            

1.782.758,18

46

33

09

52

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

218.348,86

 

 

 

 

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                                   

218.348,86

46

33

09

54

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

850.740,65

 

 

 

 

10

Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik Hizmetleri

850.740,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

89.080.251,24

 

 

 

 

2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ

 

Bütçe Kodu - Açıklama                                                                                                                          Bütçe Geliri                                      

01

VERGİ GELİRLERİ

25.565.418,91

02

SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ

0,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ    

13.115.388,39

04

ALINAN BAĞIŞ YARDIM VE ÖZEL GEL.

57.072,58

05

DİĞER GELİRLER

35.063.920,58

06

SERMAYE GELİRLERİ

7.009.933,90

09         

RED VE İADELER(-)                                                                                         

0,00

 

TOPLAM

82.811.734,36

 

Meclise arz olunur.

 

 

Veli ŞAHMAN                       Alim SEVİNDİK        Harun SARI         Ömer KILIÇ              Adnan DÖLEK

Komisyon Başkanı                            Üye                                  Üye                         Üye                                      Üye

 

 

 

 

 

Sayı     :                                                                                                                       03.05.2017           

Konu   : Emekli Tarih Öğretmeni Ahmet Refik ERDEM’in

              Erdemli Kaymakamlık Makamına Vermiş Olduğu

              27.01.2017 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi,

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

               02.05.2017 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclisinde görüşülüp, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen,  emekli Tarih Öğretmeni Ahmet Refik ERDEM’in, Erdemli Kaymakamlık Makamına vermiş olduğu 27.01.2017 tarihli dilekçesinde belirtilen konuyu görüşmek üzere, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu 03.05.2017 tarihinde saat 14.00’de toplanmış olup;

             Erdemli Kaymakamlığının 04.04.2017 tarihli ve 91375411-154.99-E.1465 sayılı yazılarında, Milli Mücadele döneminde ilçemiz Elvanlı nahiyesi ve köyleri Fransızlar tarafından işgal ettiği ve Milli Mücadele döneminde ilçemizde kurulan Kuva-i Milliye müfrezelerince işgalci Fransız karakollarının bulundukları yerleri terk etmelerini sağlayarak Elvanlı ve köylerinin düşman işgalinden kurtulduğu gün olarak 5 Ocak Erdemli ilçesinin kurtuluş günü olarak 1963 yılına kadar kutlandığı, bu tarihten itibaren kutlama yapılmadığı yöresel ve milli tarihin genç kuşaklara aktarılması için yeniden kutlama programlarının yapılması isteği ile ilgili Emekli Tarih Öğretmeni Ahmet Refik ERDEM tarafından Kaymakamlığımıza verilen 27.01.2017 tarihli dilekçesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan 07.03.2017 tarih ve 1707 sayılı yazıya istinaden gerekli incelemenin yapılarak 05.05.2012 tarih ve 28283 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kuruluş Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlama Yönetmeliği’’ 4. Bölüm, 8. Madde gereğince her yıl ‘‘5 Ocak Erdemli İlçesinin Kurtuluş Günü’’ olarak kutlanıp kutlanmayacağının Belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

            Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; her yıl 5 Ocak gününün Erdemli İlçesinin Kurtuluş Günü olarak kutlanması uygun görülmemiştir.

            Meclise arz olunur.

           

 

 

Ahmet GÜBÜR           Ali TOPUZ        Mustafa AKIN        Ahmet KURT         Yemliha GÜNAYDIN

Komisyon Başkanı           Üye                         Üye                        Üye                                Üye

                                                                                                          

 

 

 

 

Sayı     :                                                                                                                 03.05.2017                    

Konu   : Tahsis,

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                     

            02.05.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısında görüşülüp, Çevre ve Sağlık Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, “Belediyemizce Yapılacak Olan Projelerin Hayata Geçirilmesinde, Belediyemize ait olan Akdeniz  Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı No:34/1 I Numarada Bulunan Ahşap Yapının Kullanılması ve Projelere  Destek Vermek İsteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Yapılacak Olan İş ve İşlemlerde Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konusunu görüşmek üzere, Çevre ve Sağlık Komisyonu 03.05.2017 tarihinde saat 14:00’de toplanmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde;

            5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinde “ c)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

             Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” denilmektedir.

           Belediyemizce ilçemiz sınırları içerisinde, doğanın korunması, doğaya değer verilmesi ve vatandaşlarımıza doğa bilincinin aşılanması ile ilgili projeler yapılması planlanmaktadır.          

          Belediyemizce yapılacak olan projelerin hayata geçirilmesinde, belediyemize ait olan Akdeniz Mahallesi, Erdemoğlu Bulvarı No: 34/1 I numarada bulunan ahşap yapının kullanılması ve projelere destek vermek isteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşlarına, amacına uygun kullanılması şartıyla 5(beş) yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi ve projelere destek vermek isteyen Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılacak olan iş ve işlemlerde Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

Şevki ŞEVK            Ali YÖN           Ahmet ARI              Ahmet KURT         Mehri BİLGEN

Başkan                       Üye                    Üye                             Üye                       Üye

 

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

       ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

             Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

      İlçemiz Sınırları İçerisindeki İkinci El Oto Galerileri ile ilgili Konunun Görüşülmesi;

       Erdemli İlçe Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin 07.04.2017 tarih ve 41396156-250- sayılı yazısı ile gönderilen İçişleri Bakanlığının 2008/71sayılı genelgesinde;

1.      Maddesinde; Öncelikle Büyükşehir Belediyeleri, İl belediyeleri ve nüfusu yüz binden fazla olan İlçe Belediyelerinin, ikinci el oto galerilerini 2009 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yerleşim alanları dışında belirlenecek mekânlara taşıyacakları ilgi (a) sayılı genelge ile bildirilmiştir.

2.      Maddesinde; Çalışmaya başlayan iller başta olmak üzere, çalışmaya devam eden illerde valiler genelge emirlerini titizlikle takip ederek faaliyet sonuçlarının genelgenin yayımı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler itibariyle Bakanlığa bildireceği,

3.      Maddesinde; İkinci el oto galerileri için tahsis edilen yerlerde, araç alım – satım ve devirlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve işlemlerin sonuçlandırılması bakımından, vergi ve harçların ödenmesi ile araç tescilinin buralarda yapılmasına imkân veren idari büroların belirlenen bu alanlarda yapılacak imar planlarında yer verilmesi gerektiği,

4.      Maddesinde; İnsanların kullanımına ayrılan kaldırımların, ikinci el oto galerilerinde satışa sunulan araçlar yoluyla işgali önlenecek ve aykırı davranan işyerleri hakkında kapatma da dahil olmak üzere her türlü yasal işlemin yapılacağı,

5.      Maddesinde; Can ve mal emniyetini tehdit edecek şekilde apartman ve bina girişlerinde yeni oto galeri açılmasına izin verilmeyeceği ve ruhsatsız açılan işyerlerinin derhal kapatılacağı belirtilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2008 tarih ve B.05.0.MAH.0.07.01.00/29579 sayılı genelgesi kapsamında bundan böyle ikinci el oto galerilerinin yerleşim yerleri dışına çıkaran ilçelerimiz de dahil olmak üzere nüfusu yüzbinden fazla olan diğer belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı raporların valilikçe her üç ayda bir Bakanlığa sunulacak rapora esas olmak üzere üç aylık dönemin bitimini takip eden ayın ilk haftası içerisinde valiliğe gönderilmesini, raporları düzenli olarak göndermeyen ilgililer hakkında yasal işlem yapılacağı, Mersin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve 65191134-250-E.9582 sayılı yazısı ve Erdemli Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin 07.04.2017 tarih ve 41396156-250- sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

Kayıtlarımızda yapılan incelemede İlçemiz sınırları içerisinde toplam 10 (On) adet oto galeri işletmesine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.

Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.                                                                                       Komisyonumuzca söz konusu İlçemiz Sınırları İçerisindeki İkinci El Oto Galerileri ile ilgili Konusunun incelenmesi neticesinde; halen askı süreci devam eden Mersin-Adana 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işaretlenmesi hususunda Belediyemizce talepte bulunulmuş olup; söz konusu planın onaylanmasına müteakip planların kademelendirilmesi aşamasında Belediyemiz yetkisinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında talebin Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi konusunda komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

        İlçemiz, Koyuncu Mahallesi, 707 ada, 12 ve 26 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan TOKİ konutlarındaki borcunu süresi içerisinde ödemeyenlerin ve hak sahipliliği sona eren boşaltılmış dairelerin satışının yapılması konusu;

        Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve E.52 sayılı ve 07.04.2017 tarih ve E.192 sayılı yazıları ile İlçemiz Koyuncu Mahallesi, 707 ada, 12 ve 26 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan TOKİ konutlarındaki borcunu süresi içerisinde ödemeyenlerin ve hak sahipliliği sona eren boşaltılmış dairelerin satışının yapılması ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.     

       Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; incelemenin devam etmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

       

      Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

 

Veli ŞAHMAN             Harun SARI      Alim SEVİNDİK      Ömer KILIÇ             Adnan DÖLEK

Kom. Başkanı                         Üye                      Üye                       Üye                                Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

        Alınata Gayrimenkul Dnş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin İmar Plan Değişiklik Talebi konusu;

        İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Alata Mahallesi, 032C12D2D pafta, 371 ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.30, yapılaşma yoğunluğu Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile ada bazında 371 Ada 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) önerilmiş olup; Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

        Komisyonumuzca söz konusu 4554,11 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Alata Mahallesi, 371 Ada, 15, 16 ve 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) teklifinin daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.   

             

      Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

       İlçemiz, Kumkuyu Mahallesi içerisinde bulunan 962 parselle ilgili Kamu Yararı Kararının görüşülmesi konusu;

                Beyhan GÜRMAN’ın 17.11.2015 tarih ve 2015/8096 sayılı dilekçesi ile Kumkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 962 parsel numaralı 2.400,00 m²lik taşınmaza inşaat yaptırmak için belediyemizden resmi imar durumu talep etmiştir. Söz konusu 962 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup; Plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir.

        İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.03.2017 tarih ve E.580551sayılı yazısı ile 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında değerlendirilen ve 1/25000 ölçekli, topografik ve koordinatlı aplikasyon krokisinde işaretli olan, 0,2400 ha (2400,00 m²) yüzölçümündeki Sulu Özel Ürün Tarım Arazisi (SOT) niteliğinde tespit edilen alan üzerinde, daha uygun bir alternatif alanın olmaması ve tarımsal bütünlüğün bozulmadığı kanaatine varılarak, 962 nolu parsel üzerine; 76,875 m² yüzölçümünde yapılması planlanan inşaat (konut) amaçlı tarım dışı kullanım talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

        İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.03.2017 tarih ve E.580551sayılı yazısı ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, “Bakanlıklarca Kamu Yararı alınmış plan ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir” dendiğinden, söz konusu talebin 5403 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkları tarafından nihai kararın verilebilmesi amacıyla; Kamu Yararı Kararı’nın ilgili Bakanlıktan (Bakan İmzalı) alınarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekte olduğu kurumumuza bildirilmiştir.

       Bahse konu Kumkuyu Mahallesi, 962 parsel üzerine 76,875 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

        Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Kumkuyu Mahallesi, 962 parsel üzerine 76,875 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 

             

      Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

        İlçemiz, Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 81 parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararının görüşülmesi konusu;

        Rümeysa Çınar’ın 19.08.2016 tarih ve 2016/12411 sayılı dilekçe ile Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 103 Ada, 81 parsel numaralı 1.279,69 m²’lik taşınmaza inşaat yaptırmak için belediyemizden resmi imar durumu talep etmiştir. Söz konusu 103 Ada 81 Parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup; Plansız alanlar tip imar yönetmeliğine tabidir. Ayrıca Mersin İl Özel İdaresinin belirlemiş olduğu köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmaktadır.

      İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.04.2017 tarih ve E.953151 sayılı yazısı ile 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında değerlendirilen ve 1/25000 ölçekli, topografik ve koordinatlı aplikasyon krokisinde işaretli olan, 0,127969 ha (1.279,69,00 m²) yüzölçümündeki Sulu Dikili Tarım Ceviz Arazisi (SDTCA) niteliğinde tespit edilen alan üzerinde, daha uygun bir alternatif alanın olmaması ve tarımsal bütünlüğün bozulmadığı kanaatine varılarak, 103 Ada, 81 nolu parsel üzerine; 104 m² yüzölçümünde yapılması planlanan inşaat (konut) amaçlı tarım dışı kullanım talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

     İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.04.2017 tarih ve E.953151 sayılı yazısı ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, “Bakanlıklarca Kamu Yararı alınmış plan ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir” dendiğinden, söz konusu talebin 5403 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkları tarafından nihai kararın verilebilmesi amacıyla; Kamu Yararı Kararı’nın ilgili Bakanlıktan (Bakan İmzalı) alınarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekte olduğu kurumumuza bildirilmiştir.

     Bahse konu Akpınar Mahallesi, 103 Ada, 81 parsel üzerine 104 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

        Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; Akpınar Mahallesi, 103 ada, 81 parsel üzerine 104,00 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, Toprak Koruma Kurulu Kararında da belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması, tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

              

      Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

        İlçemiz, Çiftepınar Mahallesinde yapılacak olan Kadastro Çalışmaları Bilirkişi Seçimi konusu;

       Mersin Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 21.04.2017 tarih ve E.928862 sayılı yazısında, İlçemiz Çiftepınar Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesine göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere 6 (altı) adet bilirkişinin 15 (onbeş) gün içinde seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi istenmektedir.

         Seçimin Belediye Meclisince salt çoğunlukla, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda bunların çoğunluğu ile seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararında belirtilmesi, ayrıca seçilecek kişilerin çalışma alanı içerisinde bulunan taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimselerden olmasına dikkat edilmesi ve de;

1-Türk vatandaşı olması,

2-40 yaşını bitirmiş olması,

3-Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

4-En az 10 yıldan beri aynı mahallede veya köyde ikamet etmesi,

5-Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması,

6-Okuma-yazma bilmesi,

gibi şartları taşımaları zorunlu bulunmaktadır.

        Belediyemiz Meclisince isimlerinin belirlenerek karara bağlanması ve belirlenen listenin Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

        Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Çiftepınar Mahallesinde yapılacak olan 2/B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

Adnan

TOP

25193005038

1955

Ahmet

GÜLÜ

23717054234

1958

Tahsin

AVCI

24374032320

1961

Mehmet

ILDIZ

26095974934

1970

Nail

TURGUT

24095041656

1973

Nail

TOL

24935013614

1974

            

      Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

       İlçemiz, Tömük Mahallesinde yapılacak olan Kadastro Çalışmaları Bilirkişi Seçimi konusu;

       Mersin Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 21.04.2017 tarih ve E.928878 sayılı yazısında, İlçemiz Tömük Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesine göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere 6 (altı) adet bilirkişinin 15 (on beş) gün içinde seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi istenmektedir.

        Seçimin Belediye Meclisince salt çoğunlukla, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda bunların çoğunluğu ile seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararında belirtilmesi, ayrıca seçilecek kişilerin çalışma alanı içerisinde bulunan taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimselerden olmasına dikkat edilmesi ve de;

1-Türk vatandaşı olması,

2-40 yaşını bitirmiş olması,

3-Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

4-En az 10 yıldan beri aynı mahallede veya köyde ikamet etmesi,

5-Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması,

6-Okuma-yazma bilmesi,

gibi şartları taşımaları zorunlu bulunmaktadır.

       Belediyemiz Meclisince isimlerinin belirlenerek karara bağlanması ve belirlenen listenin Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

        Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesinde yapılacak olan 2/B Çalışmaları için aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen bilirkişi listesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM YILI

Zeki

AÇIKYÖRÜK

23438063492

1955

Burhan

DEMİRBAŞ

35851649900

1964

Durhasan

CİN

37174606172

1970

Musa

YAĞLI

43249403638

1955

Ali

ERPAY

37663589894

1968

Hasan

GÖÇEN

31858783340

1958

                         

        Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

        Belediyemize ait İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi 104 ada 8 parselde 923,00 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışı konusu;

       Tapuda İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi 104 ada 8 parselde 923,00 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılmasının ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.    

        Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; söz konusu Arpaçbahşiş Mahallesi 104 ada 8 parselde 923,00 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışı Alpay OKTAY, Ömer KILIÇ ve Adnan DÖLEK’in ret oylarına karşılık komisyonlarımızca mevcudunun oy çokluğu ile uygun görülmüştür.   

 

              

      Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

                                          

                                                          

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

 

 

Veli ŞAHMAN             Harun SARI      Alim SEVİNDİK      Ömer KILIÇ             Adnan DÖLEK

Kom. Başkanı                         Üye                      Üye                       Üye                                Üye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

       Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’nin İmar Plan Değişiklik Talebi konusu;

       988 ada, 032c12d4d pafta, 3 parselde bulunan hastane binasına ek bina yapılmasının planlandığı, bu nedenle çekme mesafesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bahse konu imar plan değişiklik talebinin, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.    

       Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; talepte bulunan Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’ye yapılacak olan işlemlerin tereddütte mahal vermeyecek şekilde açık ve net olarak bildirilmesinden sonra komisyonumuzca yeniden değerlendirilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.   

 

           

      Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 04.05.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

        Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

       Erdemli Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Hüseyin GÖLGELİ’nin İmar Plan Değişiklik Talebi konusu;

       988 ada, 032c12d4d pafta, 3 parselde bulunan hastane binasına ek bina yapılmasının planlandığı, bu nedenle çekme mesafesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bahse konu imar plan değişiklik talebinin, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.    

       Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; söz konusu 988 Ada 3 parsel numaralı taşınmazın Kamusal Alan olması sebebiyle avan projesinin Belediyesince onaylanması şartıyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.   

 

           

      Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Adem GÜRSOY

Mehmet GÜLDALI

Mehmet TOPKARA

Mehmet GÖK

Alpay  OKTAY

  Kom. Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayı     :                                                                                                                 03.05.2017                    

Konu   : Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma

              Grubunun 12.04.2017 tarihli raporunun

              Görüşülmesi,

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

              02.05.2017 tarih ve 108 sayılı Belediye Meclisinde görüşülüp, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen,  Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma Grubunun 12.04.2017 tarihli raporunu görüşmek üzere, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu 03.05.2017 tarihinde saat 14.00’de toplanmış olup;

            Erdemli Kent Konseyi Başkanlığının 17.04.2017 tarih ve 2017-2/3 sayılı yazısına istinaden Kent Konseyi Yönetmeliğinin 12. maddesinin 3. fıkrası gereğince, Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma Grubunun 12.04.2017 tarihli raporunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

            Kent Konseyi Yönetmeliğinin 12. maddesinin 3. fıkrasında “ Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. ” denilmektedir.

            Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kent Konseyi Kültür, Turizm Çalışma Grubunun 12.04.2017 tarihli raporunun önce Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra Belediye Meclisine sunulması gerektiğinden, teklif oy birliği ile uygun görülmemiştir.

            Meclise arz olunur.

           

 

 

Ahmet GÜBÜR           Ali TOPUZ        Mustafa AKIN        Ahmet KURT         Yemliha GÜNAYDIN

Komisyon Başkanı           Üye                         Üye                        Üye                                Üye

                                                                                                          

Sosyal Medya Paylaşım