MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           T.C.

                                                                                                  MERSİN ERDEMLİ

                                                                                                BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                                                              01/05/2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİS BAŞKANI      : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ

ŞABAN DÖLEK
MEHMET TOPKARA
ALİ VAR
SERDAR ARSLAN
VELİ ŞAHMAN
ŞEVKİ ŞEVK
MUSTAFA AKIN
ALİ TOPUZ
MEHMET GÜLDALI
HARUN SARI
ALİM SEVİNDİK
CENGİZ TOPEL YILDIZ
AHMET GÜBÜR
ALİ YÖN
ADEM GÜRSOY
AHMET ARI
İBRAHİM TEPE
ÖZGÜR ŞAHİN
 
CELİL İBRAHİM ERSİN
ABDULLAH YAŞAR
HÜSEYİN TANER
YEMLİHA GÜNAYDIN
MUSTAFA KARAGÖZ
AHMET KURT
YAKUP YILMAZ
ADNAN DÖLEK
MEHMET GÖK
ÖMER KILIÇ
MEHRİ BİLGEN
ALPAY OKTAY
ALİ SERİN

KATILMAYANLAR  : Ali VAR – Serdar ARSLAN – Harun SARI – Alim SEVİNDİK

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/05/2016

79

           2016 Yılı Mesul Müdürlük Belgesi Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda;

Belediyemiz tarafından verilecek olan, mesul müdür belgesi ücreti alınabilmesi amacıyla ücretler tarifesine ek madde konulması gerekmektedir. Alınacak ücret bedelinin;

  Mesul Müdür Belgesi Ücreti;250,00.-TL

  Basılı Evrak Bedeli           ;    50,00.-TL olarak belirlenmesi teklif edilmektedir.

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 2016 Yılı Mesul Müdürlük Belgesi Ücret Tarifesi, müdürlüğün teklif ettiği şekilde, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

80

            Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ’nin ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın Plan Değişiklik  Talebi  Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca, söz konusu imar plan tadilat teklifi ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 644 adanın güneyindeki park alanı içerisinde işaretlenmiş olan trafo alanında plan tadilatı yapılmasına ait 5582,7 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

 

81

          

           Ahmet TAPAN, Gülşen AKSAY, Ayşe AKSAY ve Şevki TAPAN’ın Plan Değişiklik  Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu 4554,10 plan işlem numaralı imar plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 437 ada ve 438 adanın arasındaki 10.00 metrelik yaya yolunun kaldırılarak kaldırılan yol alanı miktarı kadar 438 adanın güneydoğu köşesinden park alanı bırakılması Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (c) bendinde “Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir” denildiğinden ve kat sayısının Z+12 kat olması teklifinin ise ada bazında emsal uygulamasına geçilmesi şeklinde (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu E=2.00 olacak şekilde) plan değişiklik teklifi Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın red oylarına karşılık komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun daha detaylı incelenmek üzere tekrar İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

 

82

        

          İlçemiz Kargıpınarı Mahallesi, Mezarlık Alanı’nın Güneyinde,       D-400 Karayolu Kuzeyinde  bulunan Park Alanına İşaretlenmesi Önerilen Trafo Yerine İtiraz Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu itiraz ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kargıpınarı Mahallesi, Mezarlık Alanı’nın güneyinde, D-400 Karayolu kuzeyinde bulunan park alanına işaretlenmesi önerilen trafo yerinin (DM1) kaldırılmasına ait itirazı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

 

83

         

            Mustafa AKSAY, Yıldıray ÖĞÜT, Zehre TUNÇ, Yıldız SARPKAYA, Yılay ANDAÇ,  Hulusi  ÖĞÜT, Ali ŞİMŞEK ve Hatice TOPAL’ın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

 Komisyonumuzca söz konusu 5582,6 plan işlem numaralı imar plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Türbe Mahallesi, 123 ada 3, 5, 10, 24, 25, 26 ve 27 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesine ait (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu E=1.50) plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.  

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

02/05/2016

 

84

           

           Ali ÜNCÜ, Habibe TÜRKER’in Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda;

            Komisyonumuzca söz konusu imar 4553,5 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Alata Mahallesi, 291 ada 1, 2 ve 3 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), adanın çekme mesafesi ile ilgili olarak da Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin kat yükseklikleri ve ön bahçe mesafelerine ilişkin hükümlerin uygulanması Alpay OKTAY ve Abdullah YAŞAR’ın red oylarına karşılık komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun daha detaylı incelenmek üzere tekrar İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/05/2016

 

85

          

            2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Belediyemiz 2015 mali yılı İdare ve Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( b ) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesinin 1.fıkrasına göre, belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/05/2016

 

86

 

          

           Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi Arasında Yapılacak Taşınmaz Takası  Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; 08.01.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararları ile ilgili olarak,  Erdemli Belediyesine ait Arpaçbahşiş Mahallesi 137 ada 5 parsel no.lu taşınmazın takas işlemi için,  Tömük Mahallesi 15 ada 72 parsel numaralı Erdemli Belediyesi ile hisseli olduğu taşınmazın Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görüldüğü, Erdemli Belediyesince uygun olup olmadığının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

87

Bilecik İli Yenipazar Belediye Başkanlığına Yapılacak Araç Devri Konusunun Görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünce;  Belediyemiz envanterinde bulunan 1994 Model 33VK 336 Plakalı DODGE Marka Damperli Kamyon ile 1997 Model 33 VT 492 Plakalı DODGE Marka Saç Kasa Damperli Kamyon araçların Bilecik İli Yenipazar Belediye Başkanlığına  devri ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve  8 Eylül 2007 tarihinde 26637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği gereğince, Belediyemize ait 1994 Model 33VK 336 Plakalı DODGE Marka Damperli Kamyon ile 1997 Model 33 VT 492 Plakalı DODGE Marka Saç Kasa Damperli Kamyon araçların,  Bilecik İli Yenipazar Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmesine,  araç devri ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/05/2016

 

88

 

Hidayet ŞİMŞEK’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Tırtar Mahallesi, 28j2a pafta, 172 ada, 1-2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Mülga Kumkuyu Belediye Meclisinin 06.08.2007 tarih ve 26 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; yapılaşma yoğunluğu E=1.20, yapılaşma yüksekliği Hmax=15.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 172 ada da site türü yapı yapmaya izin verecek şekilde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan yükseklik şartı kaldırılarak mimari ve estetik yönden daha uygun bina elde edilmesi önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

 

89

 

Süleyman KALAY, Ali ÜNCÜ’nün İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ;  İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Alata Mahallesi, 32m2a ve 32m2d pafta, 319 ada, 1-3-4 ve 5 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Belediye Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 200 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, beş (5) kata imarlı, Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 319 ada da site türü yapı yapmaya izin verecek şekilde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan yükseklik şartı kaldırılarak mimari ve estetik yönden daha uygun bina elde edilmesi, aynı ada içerisinde bulunan 2 no.lu parsel için daha önce A-5 (Ayrık yapı nizamlı 5 kata imarlı) yapı nizamından yapılaşma yoğunluğu E=1.50 ve yapılaşma yüksekliği h=18.50 metre yapı nizamına dönüştürme yapılarak buna göre yapılaşmanın tamamlandığı belirtilerek bahse konu teklif ile ada içindeki bütünlüğün sağlanması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

90

Veli DEMİR’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Kargıpınarı Mahallesi, 53 ada, 10 no.lu parselde kayıtlıdır. Mülga Kargıpınarı Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 26 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında bahse konu “Merkezi İş Alanı, Park Alanı ve Yaya yolu ” olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.40, yapılaşma yüksekliği Hmax=15.50’dir. Bahse konu 53 ada 10 parselin güneyinden 20 metrelik taşıt yolu, kuzeybatısından 10 metrelik yaya yolu ve güneydoğusundan 7 metrelik yaya yolu geçmektedir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 53 ada 10 parselin güneydoğusunda bulunan yaya yolu kaldırılarak park alanı olacak şekilde plan değişikliği hazırlatılmış olup,   53 ada 10 parselin yapılaşabilmesi adına ada formunda düzenlenmesi önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2016

91

           Kargıpınarı Mahallesi 112 Ada 7 Parsel 275 Ada 1 Parselde İmar Plan Değişiklik Talebi   Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; 14 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Belediye Hizmet Alanlarının tanımı yapılmış ve Ek-1’de “Belediye Hizmet Alanı kapsamında kalan kullanımlarından uygulama imar planında belirlenecek kullanım parantez içinde belirtilir” hükmü de bu yönetmelik ile zorunlu hale getirilmiştir. İmar plan değişikliğine konu taşınmaz, Kargıpınarı Mahallesi, 29M1D pafta, 112 ada 7 parsel ile 275 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar mülga Kargıpınarı Belediye Meclisinin 12.07.2013/35 tarih sayı ve 14.05.2012/36 tarih sayı ile onaylamış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış olup, parantez içinde herhangi bir kullanım kararı getirilmemiştir. Bu doğrultuda imar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 112 ada, 7 parselin BHA (Belediye Eğitim Kültür ve Sosyal Tesisi); 275 ada 1 parselin ise BHA (Belediye Sosyal Tesis Alanı) olması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2016

92

            Kocahasanlı Mahallesi 78 Ada 20 Parsel, 80 Ada 10 Parsel, 83 Ada 5 Parsel ve Merkez  Mahallesi  683 Ada 5 Parselin Satışının Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Kocahasanlı Mahallesi 78 ada 20 parsel (2617 m²) tam,  Kocahasanlı Mahallesi 80 ada 10 parsel (729 m²) tam, Kocahasanlı Mahallesi 83 ada 5 parsel (941 m²) tam, Merkez Mahallesi 683 ada 5 parsel 500/919 m² hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satılması için tekrar Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

93

           Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Tertibi Açılması ve Ödenek Aktarması   Konusunun  Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Yeni ihdas edilen Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre hazırlanan, bütçe tertibi açılması ve ödenek aktarmasının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin ( b ) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2016

94

           Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konusunun  Görüşülmesi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce;  Erdemli Belediye Meclisinin 01.04.2016 tarih ve 72 sayılı kararı Belediyemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2016

95

           Erdemli – Kocahasanlı Sulama Birliği Başkanlığının Elektrik Borcu Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Erdemli-Kocahasanlı Sulama Birliği Başkanlığının 22.04.2016 tarih ve 76867482-2016/56 sayılı yazısı ile Alata - Kızılalan Tarımsal Sulama Tesisleri DSİ 6.Bölge 67.Şube Müdürlüğünün devir ile ilgili 07.05.2015 tarih ve 294429 sayılı yazısı, Belediyemize tebliğ edilmiş, 29.05.2015 tarihli Sulama Suyu Tesislerinin devir ve teslim protokolü ile birlik arasında imza altına alınarak işletme, bakım ve yönetimi 29.05.2015 tarih itibariyle birliğe devir edilmiştir. Belediyemizin birliğe devir etmeden önceki sulama suyu elektrik borçları 3.100.000,00.-(üçmilyon yüzbin) TL’ nin birliğin imkânları olmadığından,

               1-Sözleşme Hesap No:1012022684/Alata Dere İçi(Tesisat No:4007123164)

               2-Sözleşme Hesap No:1012022687/Tabiye Şaban Efendi(Tesisat No:4007512560)

               3-Sözleşme Hesap No:1012022692/Ertuz Sulama Tesisi(Tesisat No:4007517192)

               4-Sözleşme Hesap No:1012022715/İncirli Göz(Tesisat No:4009135897)

               5-Sözleşme Hesap No:1012022699/Keşli Sulama(Tesisat No:4007923975),  Tesisat Numaralı elektrik abonelerinin geçmiş yıllardan kalan yapılandırma borçlarının Belediyemizce ödenmesini, Erdemli - Kocahasanlı Sulama Birliği Başkanlığı tarafında da belediyemize,   21.04.2016 tarih 2016/6 sayılı Meclis kararlarında belirtildiği şekilde,       2016 yılı Kasım ayında 750.000,00.-TL (yedi yüz elli bin Türk Lirası), 2017 yılının Kasım ayında 1.000.000,00.-TL (bir milyon Türk Lirası), 2018 yılının Kasım ayında            1.350.000,00.-TL (bir milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) geri ödemenin yapılacağını talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2016

96

            Araç Hibesi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;  SÜLEYMAN TARTAR İnş. Tur. Gıda Tar.ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketine ait olan 34 PF 6427 Plaka numaralı beyaz renk 2016 model dizel Fıat Fiorino marka aracının Belediyemize bağışlanmasının kabulüne, kabul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2016

97

         Celil İbrahim ERSİN’in İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Merkez Mahallesi, 032d12d4a pafta, 793 ada 8 parselde kayıtlıdır. Belediye Meclisinin 17.08.2012 tarih ve 153 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olarak ayrılmış olup, bitişik yapı nizamlı, yedi (7) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu E=2.10’dur. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 793 ada da emsal uygulamasına geçilmesi E=2.10 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve kat sayısının 7 (yedi) kattan Z+A+8 kata çıkarılması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi..

02/05/2016

98

         Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce;  Halkımızın ihtiyacı olan, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve basketbol potalarının alımı için 3.200.000, TL (üç milyon iki yüz bin Türk Lirası) nakit paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için gerekli olan kredinin İller Bankası Genel Müdürlüğünden borçlanma sureti ile alınması, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, 3.200.000,00 TL (üç milyon iki yüz bin Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğünden veya Kamu ve Özel Bankalardan alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım