01/02/2018 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01/02/2018 PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1- Yoklama

 2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

 3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

 4- Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi Konusunun  Görüşülmesi.

 5- İlçemiz Sınırları İçerisinde Uygun Bir Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında “Otopark 

     Alanı” Olarak Plan Değişiklikleri Konusunun Görüşülmesi.

 6- Kadro İhdası Konusunun Görüşülmesi.

 7- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

 8- Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım