01/06/2018 Tarihli Meclis Toplantısı Duyurusu

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01/06/2018 CUMA GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-  Yoklama

2-  Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3-  İsa ÖZ’ün Kocahasanlı Mahallesi 126 Ada 1 Parseldeki  Taşınmazda Bulunan Hissesinin Bağış Konusunun 

     Görüşülmesi.

4- İlçemiz Çeşmeli Mahallesi ile Mezitli İlçesi Arasındaki Sınır Düzeltilmesi Konusunun Görüşülmesi.

5- Fatma UYSAL, Eşe ÇEVİK, Ahmet KALE, Mustafa OKUR, Abdurrahman KALE, İdris ÇEVİK,  

    Abdullah YAŞAR, Mustafa KECİT, Selim KÜÇÜK, Adile SARIBACAK ve Asım GÜRSOY’un İmar 

    Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

6- İlçemiz Koyuncu Mahallesi 2 Ada, 364 Parsel ile İlgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun 

    Görüşülmesi.

7- Kültür İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

8- İhtisas Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

9-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım