Plan ve bütçe komisyon raporu aralık ayı

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayı  : 30047795/                                                                                                                05/12/2017                                                   

Konu : Pazar Yerlerine ait 2018 yılı

            Ücret Tarifesinin Belirlenmesi 

                             

                                                         

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

01.12.2017 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek, Belediye meclisinin 227 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Pazar yerlerine ait 2018 yılı Ücret Tarifesini görüşmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu 05.12.2017 tarihinde saat 14.00’da toplandı.

Konu Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.12.2017 tarihli toplantısında görüşülüp incelenerek; Mahallelerde (Beldelerde) bulunan Pazar yeri tahsis ücretinin yıllık  KDV dahil 720,00 (Yediyüzyirmi) TL olarak belirlenmesi ve her ayın son mesai günü olmak üzere oniki (12) taksitte tahsil edilmesi  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon Başkanı                   Üye                        Üye                        Üye                           Üye

 Veli ŞAHMAN              Alim SEVİNDİK         Harun SARI           Ömer KILIÇ            Adnan DÖLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım